• Nacházíte se zde:
  • Projekty
  • Ukončené
  • Vzdělávání účastníků komunitního plánování sociálních služeb ve správních obvodech hl. města Prahy

Vzdělávání účastníků komunitního plánování sociálních služeb ve správních obvodech hl. města Prahy

Projekt Vzdělávání účastníků komunitního plánování sociálních služeb ve správních obvodech hl. města Prahy byl schválen Radou HMP usnesení č, 1685 ze dne 15. 11. 2005.

Cílem projektu bylo vytvoření podmínek napomáhajících správním obvodům při zavedení i rozvoji komunitního plánování sociálních služeb a prostřednictvím užité shodné metodiky zajistit kompatibilitu výstupních materiálů z jednotlivých správních obvodů, které poslouží jako podklad komunitního plánu HMP. 

Projekt byl ukončen 31. 7. 2008.