• Nacházíte se zde:
  • Projekty
  • Ukončené
  • Vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území hl. m. Prahy

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území hl. m. Prahy

Usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 20/65 ze dne 30. 10. 2008 na základě projektové žádosti předložené v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita ("OPPA") byla schválena podpora projektu Vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území hl.m. Prahy, akce č. 31889.

Projekt svými aktivitami navazuje na úspěšný projekt Vzdělávání pracovníků sociální sféry, který byl realizován Centrem sociálních služeb Praha v letech 2006 až 2008. 

Datum zahájení realizace byl stanoven na 1. prosince 2008 a datum ukončení realizace na 31. května 2011.