Vzdělávání pracovníků sociální sféry

Projekt Vzdělávání pracovníků sociální sféry byl schválen Radou HMP usnesení č. 0476 ze dne 4. 4. 2006.

Cílem projektu bylo vytvoření jednotného akreditovaného systému vzdělávání pro pracovníky sociální sféry, obnova, rozvoj a doplnění klíčových znalostí a dovedností, prohloubení kvalifikace pracovníků sociální sféry a zkvalitnění poskytovaných služeb.

Projekt byl ukončen ke dni 30. 9. 2008.