• Nacházíte se zde:
  • Projekty
  • Ukončené
  • Vzdělávání a podpora sociální integrace pro znevýhodněné osob na území hl.m.Prahy

Vzdělávání a podpora sociální integrace pro znevýhodněné osob na území hl.m.Prahy

Finanční podpora z programu OPPA.

Projekt Vzdělávání a podpora sociální integrace pro znevýhodněné osoby na území hl. m. Prahy je zaměřen na integrační aktivity s cílem zlepšit postavení zdravotně postižených osob na trhu práce, jejích návrat na trh práce a udržení se na trhu práce. Hlavním cílem projektu je zlepšení dostupnosti zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením, zvýšení jejichúčasti na trhu práce a uplatnění podpůrných služeb určených pro tuto znevýhodněnou skupinu osob na území hl. města Prahy, jako je vzdělávání, rekvalifikace a současně zajištění mobility (dopravy) potřebné pro účast na vzdělávacích kurzech a pro výkon zaměstnání.

www.vmpraha.cz