• Nacházíte se zde:
  • Projekty
  • Ukončené
  • Vzájemná výměna zkušeností a transfer know-how na poli prevence syndromu vyhoření u zdravotnických a krizových pracovníků

Vzájemná výměna zkušeností a transfer know-how na poli prevence syndromu vyhoření u zdravotnických a krizových pracovníků

Grant z Fondu partnerství Ministerstva financí ČR. Projekt je realizován ve se Švýcarským partnerem.
 Hlavním tématem projektu je pohled švýcarské instituce na problematiku syndromu vyhoření a přístup švýcarského partnera k tomuto tématu.

Realizace projektu: červen 2011 - srpen 2012.
Trvání projektu: do konce roku 2012.

www.nechci-vyhoret.cz

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: CH-003-051 .
Registrační číslo sub-projektu: PF 051/4V.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo financí České republiky poskytuje v rámci "Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce".

Finanční rámec sub-projektu - podíl na celkových oprávněných výdajích:

Dotace celkem 85 %
Z toho prostředky kryté z Programu švýcarsko-české spolupráce 72,25%
Z toho prostředky ze státního rozpočtu 12,75%
Vlastní zdroje spolufinancování příjemce dotace - Centra sociálních služeb Praha 15%

Hlavním tématem projektu je pohled švýcarské instituce na problematiku syndromu vyhoření a přístup švýcarského partnera k tomuto tématu. Trvání projektu: květen 2011 - červen 2012.

Hlavní partner projektu: Stadtärztlicher Dienst, Psychiatrisch - Psychologischer Dienst, Psychiatricko - psychologická služba sociálního úřadu města Curich. Organizace byla založena v roce 1972 jako psychiatrická služba pro děti a mládež, postupem času ale PPD stále přijímala i dospělé. V roce 2006 se PPD stala součástí městské zdravotnické služby Curychu.

Cílem projektu je podpora při neustálém zlepšování systému a přístupu v oblasti prevence syndromu vyhoření a zlepšení celkové situace v této oblasti v české republice. Tato podpora bude spočívat především na základě přenosu know-how, znalostí a zkušeností ze strany švýcarského partnera do české organizace. 
Projekt tak zajistí vzájemný přenos informací, zkušeností a praxe mezi zúčastněnými partnery. 

Realizátor projektu - Centrum sociálních služeb Praha připravilo v rámci projektu řadu aktivit a nástrojů, kterými mohou přispět k řešení nedostatků v systému prevence syndromu vyhoření.

Projekt je rozčleněn na čtyři aktivity:

  • studijní cesta žadatele projektu do partnerské organizace ve Švýcarsku, 
  • studijní návštěva a závěrečná konference v Praze za účasti švýcarských expertů, 
  • vytvoření studie a analýzy porovnávající současný stav v oblasti prevence syndromu vyhoření, 
  • vytvoření a spuštění internetového portálu s cílem šíření informací o problematice syndromu vyhoření mezi laickou i odbornou veřejnost.

Výsledky projektu:

Konference:

Syndrom vyhoření z pohledu somatického lékaře
Burnout: Volkskrankheit oder Berufsrisiko im Gesundheitswesen?
Zátěž, stres a syndrom vyhoření u pracovníků zdravotnických záchranných služeb
Der praktische Weg zur Burnoutprophylaxe
Syndrom vyhoření v psychosociální práci
Syndrom vyhoření - zkušenosti z hospiců
Syndrom vyhoření ve zdravotnictví - MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.