• Nacházíte se zde:
  • Výběrová řízení

Důležité odkazy

newsletter special 2019

 V Praze doma bez násilí Adresář

 

 

 

Výběrová řízení

Seznam veřejných zakázek (VZ) Centra sociálních služeb Praha

Aktuální veřejné zakázky

Název výběrového řízeníPodklady Vloženo

Analýza situace bezdomovectví v Praze

Odkaz na stránku s podklady  14.4.2020

Nákladní vůz pro Nábytkovou banku CSSP

Výzva k podání nabídky 02.09.2020
Ukončené veřejné zakázky
Název výběrového řízeníPodklady Vloženo
Nákup výpočetní techniky Výzva k podání nabídky 14.11.2019
Azylové domy - výběr projektanta Výzva k podání 29.11.2018

Informační systém pro sociální služby

Výzva k podání 05.10.2018

Pořízení osobního automobilu pro CSSP - liftback, opakované zadání

Výzva k podáníKrycí list nabídky 26.10.2017

Pořízení osobního automobilu pro CSSP - liftback

Pořízení osobního automobilu pro CSSP - combi

Výzva k podání

Výzva k podání

19.10.2017

19.10.2017

Pořízení osobních automobilů pro CSSP

Výzva k podání

04.10.2017
Stavební úpravy prostor pro dětskou skupinu

Výzva k podání

Smlouva o dílo

04.04.2017
Zajištění akreditovaného základního a nástavbového kurzu bazální stimulace v rámci projektu Vzděláváním ke kvalitě

Výzva k podání

02.03.2017
Uzavření Rámcové smlouvy na malířské práce

Výzva k podání

30.9.2016
Malířské práce v objektech Centra sociálních služeb Praha

Výzva k podání

Smlouva

14.7.2016
Rekonstrukce střechy objektu Žilinská, Praha 4

Výzva k podání

Kvalifikační dokumentace

Krycí list nabídky

Seznam dokladů k prokázání TKP

Přehled realizovaných zakázek

Smlouva o dílo

Zadávací dokumentace-obchodní podmínky

 

18.2.2016

18.2.2016

18.2.2016

18.2.2016

18.2.2016

18.2.2016

24.3.2016

Protipožární signalizace Šromova

Výzva k podání

Smlouva o dílo 

8.9.2014

10.7.2015

Protipožární signalizace Šromova - opakované zadání

Výzva k podání

22.4.2015
Oprava lodi Hermes

Výzva k podání

Smlouva o dílo

Dodatek smlouvy 1(2)

Dodatek smlouvy 2(2)

9.6.2015

22.7.2015

3.9.2015

3.9.2015

Výroba (grafické zpracování, sazba a tisk) a odborný překlad a korektura metodiky, souvisejících materiálů, sborníku    
Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností
(K zakázce registrační číslo sub-projektu PF 065/5V)
Kvalifikační předpoklady


Výzva k podání
 
Pravidelná revize, opravy a vnitřní úpravy lodi Hermes. Kvalifikační dokumentace
Výzva k podání
 
Výběr poskytovatele IT/ITC služeb Výzva k podání nabídky a kvalifikační dokumentace
Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravuhandicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a kvalifikační předpoklady 11.10.2012
Úklidové služby pro Centrum sociálních služeb Praha Výzva k podání nabídky a kvalifikační předpoklady 21.9.2012
Dodávka osobních počítačů pro CSSP Výzva k podání nabídky a kvalifikační předpoklady 23.10.2012
Výzva - Azylový dům skloněná - EPS Výzva k podání nabídky 23.10.2013
CSSP - dodání osobního vozidla Výzva k podání nabídky 23.10.2103
Revize elektroinstalace, elektrických spotřebičů a hromosvodů Výzva k podání 3.6.204
Výměna výplní Žilinská 2769/2

Výzva k podání

Krycí list nabídky

Seznam dokladů

Čestné prohlášení

Smlouva o dílo

30.7.2014