• Nacházíte se zde:
  • Výběrová řízení

Důležité odkazy

newsletter special 2019

 V Praze doma bez násilí Adresář

 

 

 

Výběrová řízení

Seznam veřejných zakázek (VZ) Centra sociálních služeb Praha

Aktuální veřejné zakázky

Název výběrového řízeníPodklady Vloženo
     
Ukončené veřejné zakázky
Název výběrového řízeníPodklady Vloženo
Chatovací aplikace pro Pražskou linku důvěry Výzvapříloha č.1, příloha č.2  23.11.2020 
Pořízení stanů a spacích pytlů Výzva k předložení cenové nabídky 27.10.2020 
Pronájem kontejnerů pro Nábytkovou banku Výzva k předložení cenové nabídky 27.10.2020
Hřiště DS BONA Výzva k předložení cenové nabídky 27.10.2020
Nákladní vůz pro Nábytkovou banku CSSP Výzva k podání nabídkyTechnická specifikace vozidlaVysvětlení zadávací dokumentace 02.09.2020
Analýza situace bezdomovectví v Praze Odkaz na stránku s podklady 14.4.2020
Nákup výpočetní techniky Výzva k podání nabídky 14.11.2019
Azylové domy - výběr projektanta Výzva k podání 29.11.2018

Informační systém pro sociální služby

Výzva k podání 05.10.2018

Pořízení osobního automobilu pro CSSP - liftback, opakované zadání

Výzva k podáníKrycí list nabídky 26.10.2017

Pořízení osobního automobilu pro CSSP - liftback

Pořízení osobního automobilu pro CSSP - combi

Výzva k podání

Výzva k podání

19.10.2017

19.10.2017

Pořízení osobních automobilů pro CSSP

Výzva k podání

04.10.2017
Stavební úpravy prostor pro dětskou skupinu

Výzva k podání

Smlouva o dílo

04.04.2017
Zajištění akreditovaného základního a nástavbového kurzu bazální stimulace v rámci projektu Vzděláváním ke kvalitě

Výzva k podání

02.03.2017
Uzavření Rámcové smlouvy na malířské práce

Výzva k podání

30.9.2016
Malířské práce v objektech Centra sociálních služeb Praha

Výzva k podání

Smlouva

14.7.2016
Rekonstrukce střechy objektu Žilinská, Praha 4

Výzva k podání

Kvalifikační dokumentace

Krycí list nabídky

Seznam dokladů k prokázání TKP

Přehled realizovaných zakázek

Smlouva o dílo

Zadávací dokumentace-obchodní podmínky

 

18.2.2016

18.2.2016

18.2.2016

18.2.2016

18.2.2016

18.2.2016

24.3.2016

Protipožární signalizace Šromova

Výzva k podání

Smlouva o dílo 

8.9.2014

10.7.2015

Protipožární signalizace Šromova - opakované zadání

Výzva k podání

22.4.2015
Oprava lodi Hermes

Výzva k podání

Smlouva o dílo

Dodatek smlouvy 1(2)

Dodatek smlouvy 2(2)

9.6.2015

22.7.2015

3.9.2015

3.9.2015

Výroba (grafické zpracování, sazba a tisk) a odborný překlad a korektura metodiky, souvisejících materiálů, sborníku    
Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností
(K zakázce registrační číslo sub-projektu PF 065/5V)
Kvalifikační předpoklady


Výzva k podání
 
Pravidelná revize, opravy a vnitřní úpravy lodi Hermes. Kvalifikační dokumentace
Výzva k podání
 
Výběr poskytovatele IT/ITC služeb Výzva k podání nabídky a kvalifikační dokumentace
Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravuhandicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a kvalifikační předpoklady 11.10.2012
Úklidové služby pro Centrum sociálních služeb Praha Výzva k podání nabídky a kvalifikační předpoklady 21.9.2012
Dodávka osobních počítačů pro CSSP Výzva k podání nabídky a kvalifikační předpoklady 23.10.2012
Výzva - Azylový dům skloněná - EPS Výzva k podání nabídky 23.10.2013
CSSP - dodání osobního vozidla Výzva k podání nabídky 23.10.2103
Revize elektroinstalace, elektrických spotřebičů a hromosvodů Výzva k podání 3.6.204
Výměna výplní Žilinská 2769/2

Výzva k podání

Krycí list nabídky

Seznam dokladů

Čestné prohlášení

Smlouva o dílo

30.7.2014