• Nacházíte se zde:
  • Projekty
  • Standardizace edukace rodičů v rozvodu v poradně CSS Praha

Standardizace edukace rodičů v rozvodu v poradně CSS Praha

Název projektu:

Standardizace edukace rodičů v rozvodu v poradně CSS Praha

Registrační číslo:

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017167

Fyzická realizace projektu:

Datum zahájení: 1. 7. 2021

Datum ukončení: 30. 6. 2023

Anotace projektu:

Projekt se zaměřuje na vytvoření a pilotní ověření inovativní metodiky určené pro odborné pracovníky, kteří pracují s rodiči v rozvodu/rozpadu nesezdaného soužití ve službě OSP v CSS Praha. Metodika posílí odborné kompetence pracovníků při edukaci rodičů, informuje je o procesu opatrovnického řízení, učí je, jak nově přistupovat k rodičům v situaci rozvodu, aby převzali vlastní odpovědnost za život svůj a svých dětí. Bude podpořeno 7 osob, bude vytvořena metodika, jejíž přínos bude evaluován.

Projekt realizuje organizace Cochem.cz, z.s. jako příjemce ve spolupráci s partnerem Centrum sociálních služeb Praha, příspěvková organizace.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 

 

Kontaktní osoba projektu:

Ing. Jana Mrázová

jmrazova2014@gmail.com