• Nacházíte se zde:
  • Projekty
  • Rozvoj kvality služby Intervenčního centra

Rozvoj kvality služby Intervenčního centra

 

Název projektu

Rozvoj kvality služby Intervenčního centra

Registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015211

Realizace

Od 1.4.2020 do 30.9.2021

 PROJEKT JE REALIZOVÁN S FINANČNÍ PODPOROU EU

Projekt je zaměřen na zavedení nového nástroje pro zmapování a vyhodnocení míry ohrožení dítěte vyrůstajícího v rodině s výskytem domácího násilí. V rámci projektu bude převzat za tímto účelem specializovaný interaktivní dotazník od britské organizace Barnardo´s a upraven pro prostředí České republiky. Po jeho standardizaci a ověření v praxi bude tento nástroj využíván ve službě poskytované Intervenčním centrem (IC) a při interdisciplinární spolupráci, za kterou IC na území hl. m. Prahy odpovídá.

Realizace projektu od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2021, tj. 18 měsíců.


Odborný garant projektu: Mgr. Zuzana Chomová

Kontakt: zuzana.chomova@csspraha.cz