• Nacházíte se zde:
  • Služby
  • Psychologická pomoc

Psychologická pomoc

Psychologie je věda, která studuje lidské chování, duševní procesy a tělesné prožívání, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí. V rámci psychologické pomoci Centrum sociálních služeb Praha pomáhá lidem, jež se ocitli v psychicky náročné situaci vlivem obtíží v osobním, manželském, partnerském nebo rodinném životě.