• Nacházíte se zde:
  • Projekty
  • Provoz dětské skupiny BONA II

Provoz dětské skupiny BONA II

Název projektu:         Provoz dětské skupiny BONA II Centra sociálních služeb Praha

Registrační číslo:      CZ.07.4.51/0.0/0.0/ 18_059/0001367

Realizace:                  od 11/2020 do 10/2022

 

Stručná anotace:

Předmětem tohoto navazujícího projektu je zabezpečení provozu dětské skupiny Bona (dále jen „dětská skupina“) za účelem poskytování služby nerodičovské předškolní péče v denním režimu, dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Jedná se o formu hlídání a péče o děti od 2 let věku do zahájení povinné školní docházky, tj. do 6 let věku.

 

I nadále je realizován provoz tohoto zařízení alternativní péče s celodenním provozem zaměřené na mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti nezařazené do rejstříku škola školských zařízení, v režimu zákona o dětské skupině.

Otevřena je jedna třída s kapacitou 12 dětí ve věku od 2 let věku v režimu celodenního hlídání a péče. V souladu se zákonem o dětské skupině je nastavena péče o děti takovým způsobem, aby bylo možné členit děti dle věku do dvou věkově odpovídajících skupin se specifickými aktivitami a potřebami.

 

Dítě může zařízení navštěvovat celodenně nebo ve zkrácené denní době. CSSP klade důraz na malé skupiny dětí s individuálním přístupem a flexibilitu vůči rodičům, aby služba byla svými podmínkami přizpůsobena skutečným potřebám rodičů.

 

Dětská skupina BONA je v centru lokality sídliště Černý Most (Šromova 862, Praha 9) Dětská skupina BONA a tvoří zázemí pro vznik malé heterogenní skupiny dětí, která optimálně rozvíjí a respektuje jejich individuální potřeby.

 

Kontaktní osoba:

Karolína Dürrová

Email: carolmihalikova@gmail.com

Tel.: 737 129 048

 

Web projektu:

https://dsbona.cz

 

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU ČR

Prioritní osa 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti.

Specifický cíl 4.3 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti