• Nacházíte se zde:
  • Projekty
  • Ukončené
  • Přenos znalostí v oblasti poskytování služeb občanům v tíživé životní situaci

Přenos znalostí v oblasti poskytování služeb občanům v tíživé životní situaci

Projekt ESF ČR financovaného z OP LZZ č. 51.00087 byl ukončen

Název: Přenos Znalostí v oblasti poskytování služeb občanům v tíživé situaci

Projekt (realizovaný od 1. 9.2010 do 31.8.2012) byl zaměřený na výměnu zkušeností při ochraně před DN mezi Intervenčním centrem Praha CSSP a organizacemi Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen z Berlína a Centrum Nádej - Centrum na pomoc ohrozeným deťom z Bratislavy. V rámci projektu vycestovalo do zahraničí 50 zástupců neziskových organizací, úřadů městských částí, Městské policie Praha, Policie ČR, obvodních soudů a státních zastupitelství. Projekt posílil zájem o interdisciplinární spolupráci v kraji Praha. V průběhu 2 let se uskutečnily 4 mezinárodní konference, 4 pracovní workshopy a odborné semináře. Z příspěvků, které zazněly na těchto akcích, byly vydány 2 publikace (Posttraumatická stresová porucha v kontextu domácího násilí, Migranti a domácí násilí) a informační materiál v pěti jazykových mutacích pro migranty, kteří zažívají DN. 
V Berlíně i Bratislavě jsme navštívili nejrůznější sociální služby, které pomáhají ohroženým osobám zvládat násilí v rodině, mj. azyly pro ženy, poradnu pro násilné osoby, centra na ochranu dětí apod. Mnoho zajímavých informací jsme získali v berlínské Interkulturní iniciativě pro migrantky. Měli jsme možnost se seznámit s ochranou před DN ve Spolkové zemi Berlín, dokonce jsme navštívili odborné grémium BIGu zaměřené na problematiku azylových domů v Berlíně. Setkání připomínalo naše interdisciplinární týmy - mluvilo se o problémech, o malé podpoře státu ženám ohroženým domácím násilím, o nedostatku pracovních míst pro ženy, které řeší domácí násilí a chtějí rychle odejít do práce. Zaujala nás na grémiu přítomnost dvou poslanců - právníků, kteří byli dobře informováni o situaci v terénu a přislíbili předat aktuální informace senátu. Projekt nám přiblížil celkovou společenskou situaci ve vztahu k domácímu násilí v Berlíně. Stát dává jednoznačně najevo, že domácí násilí není soukromou záležitostí. Je tu dobrý systém spolupráce s policií, soudy a sociálními službami. Policie je systematicky školena a mají zde specialisty vyškolené pro řešení domácího násilí - ti předávají informace místním oddělením policie.
Projekt vedl k hlubší diskusi o systému ochrany v ČR a nabídl odbornou platformu pro prezentaci zajímavých názorů členů interdisciplinárního týmu ke zlepšení ochrany před DN. Vydané publikace a informační materiály lze stáhnout z stránek na www.intervencnicentrum.cz. Fyzicky jsou materiály k dispozici v Intervenčním centru CSSP, Modřínová 1, Praha 8, kontaktní osoba: PhDr. Marie Šusterová: 604 231 085.