• Nacházíte se zde:
  • Služby
  • Právní poradenství

Právní poradenství

Nepříznivá sociální situace občana je často spojena se špatnou orientací v právním systému, zákonech a celkově v právech a povinnostech. Usnesení či rozhodnutí soudu, odvolání a dovolání k soudu, porozumění občanskému, pracovnímu nebo trestnímu právu ? toto všechno a mnohé další způsobuje člověku v krizové životní situaci ještě více starostí z důvodu neporozumění některým náležitostem s tímto spojeným. Nepříznivá sociální a finanční situace neumožňuje takovémuto člověku zaplatit si právní služby, a tak změť paragrafů a rozhodnutí je pro něj čím dál složitější. Bezplatná právní poradna Centra sociálních služeb Praha může být východiskem z této situace.

O právní pomoc je možné požádat i prostřednictvím elelktronické pošty na adrese : pravni.poradna@csspraha.cz s odpovědí do 7 dnů.

Sociálně právní poradna Kontakt