Pracoviště Novákových

Informace o pracovišti:

Název pracovištěCentrum sociálních služeb Praha, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, pracoviště Novákových
Adresa pracoviště: Novákových 5, 180 00 Praha 8 - MAPA
Jméno a příjmení vedoucí pracoviště: Mgr. Martina Pavla Sládková
Telefon na vedoucí pracoviště: 604299661
E-mail na vedoucí pracoviště: martina.sladkova@csspraha.cz

Pracovníci poradny:

Jméno a příjmení :
 Mgr. Renata Veselá
Telefon :  603864175, konzultace pondělí až středa
E-mail : renata.vesela@csspraha.cz
Jméno a příjmení : Bc. Kateřina Švábíková
Telefon : 731603133, konzultace v pondělí, úterý a čtvrtek
E-mail : katerina.svabikova@csspraha.cz
Jméno a příjmení :  PhDr. Petr Kačena, konzultace také v anglickém jazyce
Telefon :  737604358
E-mail : petr.kacena@csspraha.cz

Konzultační hodiny pro objednané klienty:

Pondělí 8:00 - 14:30 hodin
Úterý 8:00 - 18:00 hodin
Středa 8:00 - 18:00 hodin
Čtvrtek 8:00 - 17:00 hodin
Pátek 8:00 - 17:00 hodin

 

Upozornění:

Vážená paní, vážený pane, pokud nejste s konzultantem předem domluveni na účasti dětí, např. v rámci rodinné terapie, pak si pro ně prosím zajistěte předem hlídání. Konsultace obvykle trvá hodinu a na našem pracovišti nejsme s to zajistit ani personální, ani prostorové podmínky pro to, aby tu dobu mohly děti přečkat v bezpečí pod dohledem. Zároveň je vysoce nežádoucí, aby děti byly konzultacím přítomny. Taková situace je pro obě strany rušivá a pro děti mnohdy i probíraným obsahem zbytečně traumatizující.