top of page

Zimní humanitární opatření v číslech

Každoroční zimní humanitární opatření umožňují lidem bez domova přečkat studené dny a zejména noci v teplém, čistém a bezpečném prostředí. Osoby bez přístřeší měly od 1. prosince 2023 do 31. března 2024 k dispozici více jak 500 lůžek v pěti noclehárnách, přes 120 lůžek ve dvou zařízeních s nepřetržitým provozem a také dvě noční hygienická centra.


Centrum sociálních služeb Praha zimní humanitární opatření jako každý rok koordinovalo, poskytlo své ubytovací kapacity, posílilo vybrané služby a mělo na starosti také dispečink, prostřednictvím kterého propojovalo zapojené organizace a instituce, evidovalo potřeby a kapacity jednotlivých zařízení a tak podobně. Po dobu trvání zimních humanitárních opatření zaznamenal tento dispečink celkem 6 500 hovorů a celkem se uskutečnilo přes 45 000 noclehů.


Noclehárnu Kloubovy domy s režimem 24/7 navštívilo během letošní zimy 134 mužů a 32 žen bez domova (celkem 166 ubytovaných). Zařízením Troja s režimem 24/7 prošlo 104 mužů a 33 žen bez přístřeší (celkem 137 ubytovaných). Všem osobám ubytovaným v zařízeních s režimem 24/7 se buď podařilo najít následné bydlení v domovech se zvláštním režimem, azylových domech, ubytovnách a tak podobně, nebo dokázali odejít po vlastní ose.


Zimní humanitární opatření hodnotíme jako velmi dobře zvládnuté. Kapacity na všech zařízeních zapojených do těchto opatření byly vždy dostatečné, v době odstávky lodi Hermes z důvodu velké vody jsme byli připraveni s náhradní kapacitou v objektu Vladimírova a dalšími záložními plány a po celou dobu trvání zimních humanitárních opatření se nestalo, že by se někdo nedostal do tepla, pokud chtěl a potřeboval.


Realizace zimních humanitárních opatření by se samozřejmě neobešla bez podpory a spolupráce s partnerskými organizacemi z oblasti sociálních služeb, Magistrátem hl. m. Prahy, Městskou policií Praha, Policií ČR, Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy, Protialkoholní záchytnou stanicí nebo sociálními kurátory městských částí a mnohých dalších. Všem, včetně všímavých spoluobčanů, kteří se do opatření jakkoli zapojili, mnohokrát děkujeme, neboť pouze společnými silami dokážeme pomáhat v takovém rozsahu, v jakém pomáháme!


コメント


bottom of page