top of page

ZIMNÍ HUMANITÁRNÍ OPATŘENÍ JSOU V PLNÉM PROUDU

CSSP letos v zimě opět koordinuje zimní humanitární opatření (ZHO) na ochranu zdraví a životů osob bez přístřeší. Tuto pomoc poskytuje spolu s řadou partnerských organizací jako je Naděje, Arcidiecézní charita Praha, Armáda Spásy, Farní charita Praha 1, a další od 1. 12. 2022 minimálně do 31. 3. 2023.

V rámci opatření jsou poskytovány noclehy zdarma na noclehárnách a pro zvlášť ohrožené jedince nebo osoby se zdravotním hendikepem jsou připravena lůžka ve dvou zařízeních s nepřetržitým provozem. Dodatečná pomoc dále zahrnuje posílení terénní práce, která má vyhledávat přímo ohrožené osoby v terénu, rozšíření provozu denních center, zřízení zvláštního Intervenčního týmu pro spolupráci se zdravotnickými zařízeními a řadu dalších opatření, včetně provozu celodenního dispečinku a webových stránek bezdomova.eu, nabízejících rady, jak poskytovat lidem bez domova pomoc.


V letošním roce je také novinkou, že na výdejně stravy na Michli se nevydávají pouze potravinové balíčky, ale i teplé vegetariánské obědy ve spolupráci s organizací Jídlo všem, která zaváží stravu i na humanitární zařízení Florenc.


Ubytovacích kapacit je letos o trochu víc než v loňském roce, přesto jsou už téměř plné. Zimní humanitární opatření zaznamenali velký nápor už od prvního týdne, vzhledem ke klimatickým podmínkám. V nouzi se kromě toho ocitají i lidé, kteří v minulosti problémy s bydlením neřešili a tato situace je pro ně nová.


V humanitárním zařízení na Florenci se nám od prosince podařilo napŕíklad “odchytit” 5 klientů, kteří byli na ulici teprve pár hodin. Díky rychlé reakci Intervenčního týmu a okamžitému zmapovaní od sociálního pracovníka se nám povedlo 3 z těchto klientů rychle vrátit zpátky do běžného života. Na Florenci dostali okamžitou sociální podporu, v zázemí podobném jejich ztracenému bydlení. Přestože noclehárny a teplé židle jsou velmi důležité, ne pro všechny klienty jsou v danou chvíli ideálním řešením, vysvětluje vedoucí humanitárního oddělení Nikol Hladíková.


Kapacity Zimních humanitárních opatření se podařilo postupně zvyšovat. Na začátku ZHO k 1.12.2022 bylo celkově pro mimořádné přespání/ubytování 370 lůžek. Poté byla navýšena zejména 24/7 lůžek pro zvlášť ohrožené v rámci humanitárního zařízení Florenc (13.12. na 30 míst v režimu 7/24 a 20.12. pak na 50 míst), ke 23.12.2022 pak byla celková kapacita k přespání postupně navýšena na 470.

Osoby, pro které i přes navyšování nezbyla volná lůžka nebo je díky bariérovosti nemohou využít, jsou k dispozici pomoc ve formě tzv. teplé židle. To znamená přečkat noc uvnitř a v teple. Teplé židle navýšili kapacitu o 72 míst, začátkem ledna pak přibylo dalších 10 míst na humanitárním zařízení Florenc, na celkovou kapacitu 60 míst.


Teplá židle je v letošním roce více využívána, vzhledem k naplněnosti nocleháren, ale především díky chybějícímu bezbariérovému humanitárnímu zařízení. Na teplou židli je možné umístit osobu s omezenou pohyblivostí pro kterou již není místo na noclehárnách či ji díky bariérovosti není schopna využít. Přestože to není komfortní řešení, klientovi je poskytnuto bezpečné prostředí v teple. V příštích zimních opatřeních je velmi důležité zajistit bezbariérové humanitární zařízení, kde je klientovi poskytnuta možnost důstojného přečkání zimního období, dodává Nikol Hladíková.


Největší výzvou je právě zajistit kapacity pro ty nejzranitelnější, seniory a osoby s omezenou pohyblivostí. V zařízení s nepřetržitým provozem je momentálně 115 lidí, chybí ale bezbariérové kapacity pro osoby na invalidním vozíku.


Centrum sociálních služeb Praha aktivně hledá možnosti umístění seniorů a zdravotně hendikepovaných v zařízení sociálních služeb péče, kde není dostatek míst. I přes úzkou spolupráci s kurátory je umístění každého jednotlivce veliký úspěch. Podle ředitele Martina Šimáčka je do budoucna nutno tato místa zajistit systematicky.


Commentaires


bottom of page