top of page

XIV. mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě

Od 30. března do 1. dubna 2023 se uskutečnila XIV. mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě, které se aktivně účastnili zástupci Pražského centra primární prevence.


„Nedávná analýza dospěla k závěru, že prevalence poruch příjmu potravy se od počátku 21. století zvýšila z 3,5 % na 7,8 %. Rapidní je v posledních letech nárůst ve věkové skupině 15–19 let: jako hlavní diagnóza byly poruchy příjmu potravy v roce 2016 vykázány u 1449 osob, v roce 2021 jich bylo již 2383.“[1] Onemocnění se netýká jen jedinců samotných, ale celých rodin, ve kterých se může přenášet z jedné generace na další, a to jak geneticky, tak vlivem rodinného prostředí.


A právě na téma přenosu duševních obtíží z jedné generace na další cílí preventivní metodika ChildTalks+. Té byl na konferenci věnován seminář, na kterém jsme měli možnost diskutovat zkušenosti i se zástupci zahraničních partnerů z Norska, Portugalska a Islandu. Na ověření a implementaci ChildTalks+ v Česku spolupracujeme také v Pražském centru primární prevence. Cílem ChildTalks+ je předcházet duševním problémům a rizikovému chování dětí duševně nemocných rodičů, adekvátně k jejich věku jim poskytnout informace o duševním onemocnění rodičů, emoční a sociální podporu. Rodičům program usnadní s dětmi o svém onemocnění mluvit a získají doporučení na návaznou odbornou pomoc. K 31. lednu 2023 ChildTalks+ absolvovalo již celkem 22 rodičů a 25 dětí v Česku.


S tématem duševního zdraví dětí jsme na konferenci pokračovali workshopem „Evidence-based programy podpory duševního zdraví dětí“. Z výzkumných šetření realizovaných z posledních let, včetně pravidelného šetření Pražského centra primární prevence, vyplývá zhoršující se trend duševního zdraví dětí. Stoupá výskyt nejen poruch příjmu potravy, ale také úzkostných a depresivních stavů (například z šetření CSSP-PCPP v letech 2020/2021 na pražských školách vyplynulo, že ve středním až vysokém riziku rozvoje depresivní poruchy je 19,4 % 11letých dětí, tedy zhruba každé páte 11leté dítě). Na workshopu jsme představili „evidence-based“ programy pro práci s dětmi od 5 do 12 let– Zipyho kamarádi, Jablíkovi kamarádi a SPARK Resilience, které děti učí, jak lépe zvládat náročné situace, vyrovnávat se stresem, a napomáhají tak duševním potížím předcházet.

[1] Zdroj: tisková zpráva České psychiatrické společnosti ČLS JEP.

Commentaires


bottom of page