top of page

Tréninkové pozice na festivalu Off the wall Kampa

Koordinační pracovníci Ing. Petra Háčková a Zdeněk Horák se s námi podělili o informace týkající se účasti na festivalu Off the wall na Kampě.


Festival Off the wall je projekt oslavující moderní umění ve veřejném prostoru. Jeho cílem je nabízet talentovaným umělcům inspirativní prostředí k umělecké tvorbě. Přináší live painting, jedinečné přehlídky domácího a světového street artu, graffiti, murálů, soch a instalací.


Koordinační pracovníci oslovili zakladatele festivalu pana Miloslava Černého s nabídkou, zda by se s nimi chtěl podílet na účasti v programu tréninkového sociálního zaměstnávání a přijmout na tento festival úklidové pracovníky z řad klientů CSSP. Pan Černý je jeden ze sociálně uvědomělých zaměstnavatelů, proto naši úklidoví pracovníci dostali příležitost přiložit ruku k dílu hned na prvním ročníku, který se konal od 25.8. do 28.8. 2023. Důvody, proč se tak rozhodl, shrnuje následovně:

Důvod, proč jsem kývl na spolupráci s CSSP je ten, že se snažíme dát festivalu Off the wall i sociální rozměr a pokud je to možné, tak rádi zaměstnáme lidi s jakýmkoli handicapem. S koordinačními pracovníky CSSP jsem také spolupracoval již v minulosti, a proto si uvědomuji, jak je důležité podporovat tyto sociální projekty.“

Na festivalu Off the wall se vystřídali celkem čtyři úklidoví pracovníci. Protože se jedná o další tréninkovou pozici, snažíme se těmto sociálně uvědomělým zaměstnavatelům usnadnit přidělování pracovních úkolů našim zaměstnancům. Koordinátoři CSSP vybrali vhodné pracovníky a také jim půjčili potřebné pracovní vybavení.

„Ze zkušeností víme, že pokud někteří naši pracovníci mají sami přijít do neznámého prostředí, mohou se cítit nekomfortně, proto je na zahájení akcí doprovázíme. Společně s našimi pracovníky jsme se seznámili s pracovní náplní a případně si ještě ujasnili některé detaily jejich pracovních úkolů. V průběhu celé akce jsme namátkově kontrolovali dodržování pracovních povinností a řešili nenadálé situace. Úklidoví pracovníci zažili atmosféru festivalu a za tuto práci obdrželi mzdu 100 Kč čistého za hodinu. Také si užili darovaného občerstvení, zmrzliny a dostatku pitné vody. Věříme, že i tyto mimořádné tréninkové pozice pomohou lidem v nouzi adaptovat se lépe na neznámé prostředí, zafixovat si pracovní návyky, naučit se zodpovědnosti. Zároveň je to i další krůček ke stabilizaci klienta. Velkou pomocí je i finanční odměna za odvedenou práci,“ shrnují účast na festivalu koordinační pracovníci Ing. Petra Háčková a Zdeněk Horák.


Podobných akcí, na kterých se tento rok v rámci tréninkových programů podíleli, bylo více. Obdobnými akcemi byly např. Malostranské čarodějnice 2023, Spolkový den v parku Kampa a Bublinky na Vltavě na Střeleckém ostrově.

Comments


bottom of page