top of page

Témata spojená s tragickými událostmi na FF UK jsou stále živá. Jak pomáháme v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy?

Do Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy přicházejí stále noví klienti v souvislosti s předvánočními tragickými událostmi – střelbou na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Problematika s tím spojená se současně objevuje i u klientů stávajících, kteří Poradnu původně navštěvovali z jiných důvodů.


Bezprostředně po tragické události se na Poradnu obraceli především rodiče menších dětí a dospívajících, kteří se obávali poslat po vánočních prázdninách své děti zpět do školy z důvodu strachu o jejich bezpečí či z důvodu úzkosti dětí samotných. Současně řešili, jakým způsobem a intenzitě doma o událostech hovořit.


Teprve postupně se na Poradnu začali obracet lidé, kteří byli přímo svědky dění na FF UK z řad studentů a učitelů, či poskytovali podporu a stále podporují své blízké a známé, jejichž děti v osudný den zahynuly. Řadě z nich byla sice hned v terénu poskytnuta krizová intervence, ale s problémy se potýkají i nadále.Učitelé se vypořádávají se ztrátou svých studentů a kolegů a současně se snaží hledat způsoby, jak navázat na vztahy se svými studenty s respektem k jejich ztrátě a následkům pro běžný studentský život.


Studenti, kteří se obracejí na Poradnu, potřebují pomoci s přetrvávajícím strachem, a především s pocitem obrovské bezmoci. Potřebují hovořit o proměnách vztahů nejen se spolužáky, ale také se svými blízkými v rodině a partnery. V neposlední řadě potřebují reflektovat žitou zkušenost, že každý se s kritickými událostmi vyrovnává jiným způsobem a potřebuje individuální čas a podporu.


Dané události měly vliv i na klienty, kteří jim nebyli bezprostředně přítomni, ale došlo k propojení s jejich vlastními problémy v rodinných vztazích a zažitými ztrátami někoho blízkého. Důsledkem pak mnohdy bývá retraumatizace, kdy člověk znovu prožívá stavy a pocity, jaké zažíval v akutní fázi původního traumatu, nová událost působí jako spouštěč.


Podporu a pomoc ale potřebují i lidé, kteří sami pomáhají blízkým a známým ve svém okolí, kterým na FF UK někdo zemřel, anebo byl události přítomen. Často hledají hranice pomoci, která se propojuje s jejich osobními tématy. Hledají způsoby, jak poskytnout vhodnou podporu a současně pečovat o své vlastí zdraví a duševní stabilitu.


Přestože od tragické události uplynul již nějaký čas, musíme být připraveni na to, že tak závažné události budou v lidech ještě dlouho rezonovat, případně jim připomínat problémy, se kterými se ve svém životě sami vyrovnávali. Otázka bezpečí a bezmoci je i v kontextu přetrvávající války na Ukrajině stále aktuální a bude mít i do budoucna vliv na mezilidské vztahy. Pracovníci Poradny jsou připraveni poskytovat nejen sociální a psychologické poradenství formou jednorázových či krátkodobých konzultací, ale i sociálně-terapeutickou činnost orientovanou na vztahy v rodině, s blízkými a partnery, případně nasměrovat na další odborné služby.


Objednat se můžete na devíti pracovištích v Praze: 

 

PhDr. Petra Nebesová, DiS.

Vedoucí Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

コメント


bottom of page