top of page

Sterilizátor v ADOS otevřel dveře lidem, kteří jeho služby obzvlášť potřebují

„Před pořízením sterilizátoru jsme v registru služby měli uvedeno, že nejsme schopni zajistit péči pro klienty s akutní formou Hepatitidy C a dalších infekčních chorob (včetně HIV aj.) pokud potřebují převazy. Mnoho lidí, kteří potřebovali naši pomoc ji tak nedostalo, nemohli čerpat fakultativní službu spojenou s převazy ran ve službě,” vysvětluje převratnost nového přístroje vedoucí Azylového domu s ošetřovatelskou službou Petra Mlejnková. Hepatitida C je infekční onemocnění, které je rozšířené kromě jiného také u aktivních uživatelů drog. Díky snížení prahů už v ADOS není problém přijmout člověka, který užívá návykové látky, ale jenom kvůli tomu, že má např. hepatitidu C, která je ke všemu dnes už léčitelná, by takový člověk nemohl čerpat specifické úkony ošetřovatelské péče. Odstranění této bariéry tedy znamená pomoc pro obzvlášť zranitelnou skupinu osob. Kromě toho, že se dostanou z ulice do azylového domu, jim také mohou doktoři na infekčním oddělení naordinovat léky. Tyto léky stojí spoustu peněz a u lékařů často panuje neochota nasadit je pacientovi, který není během užívání stabilizován a pod dozorem zdravotního personálu. Pořízení sterilizátoru je tedy pro ADOS a jeho klienty opravdu převratná záležitost. Nový sterilizátor, který oku laika připomíná obří mikrovlnku je sice v podstatě taková velká trouba, není ale na pečení bábovek, jak vedoucí s humorem říká. V ADOS pomáhá sterilizovat chirurgické nástroje, se kterými se pak dělají převazy klientům. Běžně takový přístroj najdete převážně v nemocnicích, práce v ADOS bez něho byla ale velmi náročná. „U každého klienta, který využívá fakultativní službu a chodí u nás na převazy, volíme bariérový přístup v ošetřování, abychom předcházeli šíření infekční nákazy. Pravdou je, že u každého pacienta totiž nemůžeme vědět, zda skutečně žloutenku, či jiné infekční onemocnění nemá. Právě proto je tento nástroj nezbytný.”Všechny nástroje sterilizujeme na 170°C po dobu třicet minut. Úspěšnou sterilizaci si potvrzujeme indikátorem ve formě papírku s indikačním čidlem. Když sterilizace proběhla jak měla, změní barvu, vysvětluje proces sterilizace Petra Mlejnková.


Jak to fungovalo předtím? „V minulosti jsme v ADOS klienty s hepatitidou C, HIV či jinými infekčními chorobami měli, ale naplňování poslání u těchto klientů bylo mnohem komplikovanější a vyžadovalo vždy spolupráci s externími poskytovateli zdravotní péče zpravidla na základě trojstranného kontraktu či nutné další aktivity ze strany klienta. Zejména u destabilizovaných klientů je zpočátku náročnost zajišťování širšího spektra péče velmi náročná.V jednom případě jsme měli například uzavřený trojstranný kontrakt s organizací Sananim. Oni sem za klientem dojížděli sanitkou a zajišťovali mu převazy,“ vzpomíná na komplikovaná řešení před sterilizátorem Petra Mlejnková. Věří, že jeho pořízení do Azylového domu s ošetřovatelskou službou udělá obrovskou radost také organizacím jako je právě Sananim, Dropin a Progressive, které pracují s cílovou skupinou uživatelů návykových látek bez domova. Nově je tak služba ADOS pro jejich klienty mnohem dostupnější.Comments


bottom of page