top of page

Resocializační a reintegrační programy

„Dokud to lidé nevědí, je to pro ně například vynikající cukrář, který má prvotřídní portfolio a praxi v luxusních cukrárnách, nebo báječný soused, který skvěle griluje a je zábavný. Ve chvíli, kdy se to dozví, je tohle všechno pryč... Vždyť ON BYL VE VĚZENÍ!“


Resocializační a reintegrační programy (RRP) již 20 let nabízejí služby lidem s trestní minulostí, kteří jsou, nebo byli ve výkonu trestu, či mají nějakou jinou zkušenost s odsouzením. Cílem programů je poskytnout jim prostor pro změnu jejich života a hledat s nimi způsoby, jak nadále fungovat bez porušování pravidel a zákonů. Podle vedoucí programů Zuzany Stancové je právě toto cesta k bezpečnější společnosti.


„Čím dříve pomůžeme těmto lidem najít správný ‚směr', podpoříme je a dáme jim prostor pro normální život, tím dříve se můžeme cítit bezpečněji. Takové podmíněné propuštění není odměnou jen pro pachatele, může to být jedna z možností, jak ochránit celou společnost... S podmíněně propuštěným člověkem totiž dále pracujeme na tom, aby nedošlo k recidivě, protože po vykonání celého trestu už nemusí vůbec nic, ztratí se v davu,” vysvětluje Zuzana Stancová.


Právě odsouzení, kteří se připravují na podání žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, jsou jednou z hlavních cílových skupin RRP.


První fáze spolupráce začíná už ve věznicích. Pracovníci RRP s odsouzeným/odsouzenou řeší, co se vlastně stalo a jaký je jeho/její postoj k vině a trestu jako takovému. Následně s klientem staví „nový život“. Spolu řeší, co je potřeba ještě splnit, zařídit, kde bude po odchodu z vězení bydlet, kde bude pracovat, nebo jaké má dluhy. Druhá fáze, čili opětovné začleňování do společnosti, pak začíná po podmíněném propuštění, kdy klient dochází na odborné konzultace na pracoviště RRP.


Jiný program pak pracuje s těmi, kteří byli podmíněně odsouzeni a zatím se do výkonu trestu nedostali. S těmi RRP realizuje pravidelné odborné konzultace zaměřené na to, aby se jejich trestná činnost dále nerozvíjela, nedocházelo k recidivě a následně pak k jejich uvěznění.


Programy poskytují pomoc také rodinám a sociálnímu okolí pachatele. Ta může spočívat například v pomoci mamince, která má syna ve výkonu trestu odnětí svobody a neví, jak zabalit balík, nebo manželovi či manželce odsouzeného, která/který neví, jak se o této skutečnosti bavit s jejich společným dítětem. V některých případech je potřeba pomoci obnovit vztahy, nebo dát prostor na pojmenování a vysvětlení, vždy však podle potřeby klienta nebo jeho blízkých.


Specifickou cílovou skupinou jsou pak cizinci v českých věznicích. Pro ty od roku 2013 existuje v RRP poradenský program INSIGHT. V čase vzniku tohoto programu nebylo v tuzemských věznicích vytvořeno dostatek prostoru pro řešení jejich individuálních problémů. Stávalo se, že se mnozí špatně dorozuměli česky, nevěděli, na koho se obrátit, na co mají ještě nárok a na co již nikoli, jak mají podat žádost, nebo co to znamená vyhoštění. Díky jazykové bariéře se někdy dostali do velmi nepříjemných a složitých situací.


„Měla jsem v té době například klienta z Kolumbie, jeho manželka byla Španělka a jinak než španělsky nemluvila. Dlouho si nemohli psát, protože ve věznici se nenašel nikdo, kdo by mohl dopisy ve španělštině číst a kontrolovat. Řešili jsme to tehdy společně, přes ombudsmana,“ vzpomíná Zuzana Stancová.


Dnes už by každá věznice měla mít koordinátora pro práci s cizinci a informace jsou poskytovány v několika jazycích. My pomalu vnímáme, že je těchto našich služeb potřeba méně a jsme rádi, že jsme k těmto změnám mohli přispět.


Zaujala Vás práce Resocializačních a reintegračních programů? Chcete informace o nich šířit dál a přispět tak k bourání předsudků? Budeme rádi za každé sdílení.


Kommentare


bottom of page