top of page

Praha spustila zimní humanitární opatření

V pátek 1. prosince 2023 spustila Praha zimní humanitární opatření pro lidi bez domova, která budou fungovat až do 31. března 2024. Město posílilo terénní služby a zajistilo více jak 600 lůžek v noclehárnách a zařízeních s nepřetržitým provozem na celém území metropole. Centrum sociálních služeb Praha je jako příspěvková organizace hlavního města koordinátorem této pomoci.


Když se venkovní teploty drží hluboko pod bodem mrazu, lidé bez střechy nad hlavou mohou umrznout nejen v noci, ale také přes den. Každoroční zimní humanitární opatření jim umožňují přečkat mrazivé dny a zejména noci v teplém, čistém a bezpečném prostředí. Tuto zimu mají k dispozici více jak 500 lůžek v pěti noclehárnách, přes 120 lůžek ve dvou zařízeních s nepřetržitým provozem a fungují také dvě noční hygienická centra. Obdobně jako v loňském roce jsou zavedena i další opatření, jakými jsou například rozšířený provoz denních center tak, aby byl vykryt čas mezi jejich zavírací dobou a otevírací dobou nocleháren, nebo posílení denních i nočních terénních programů, které ohrožené osoby vyhledávají přímo v terénu.


Foto: Petr Souček

Tak jako každý rok, i letos všechna tato opatření nad rámec svých obvyklých činností koordinuje Centrum sociálních služeb Praha. Kromě samotné koordinace poskytuje svá ubytovací zařízení, posiluje vybrané služby a prostřednictvím dispečinku propojuje organizace a instituce zapojené do systému zimních opatření, eviduje potřeby a kapacity jednotlivých zařízení a tak dále. Vede také Intervenční tým, jehož úkolem je zlepšení spolupráce zejména s nemocnicemi při propouštění osob bez domova po ošetření, hospitalizaci a tak podobně.


„Vůbec poprvé jsme v rámci zimních opatření zajistili také krizová lůžka v nemocnicích, abychom měli jistotu, že bude o potřebné, kteří potřebují urgentní péči a ošetření, vždy postaráno. Moc děkuji oběma nemocnicím, které mi vyšly vstříc. V Nemocnici Na Františku tak budou k dispozici čtyři lůžka a další tři v Nemocnici následné péče ve Vysočanech. Zároveň se nám podařilo navýšit oproti loňskému roku i počet lůžek v noclehárnách z 598 na 620,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví.

Realizace zimních humanitárních opatření by se neobešla bez podpory a spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy, Městskou policií Praha, Policií ČR, Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy, Protialkoholní záchytnou stanicí nebo sociálními kurátory městských částí. Přímo zapojené jsou také organizace Naděje, Armáda spásy, Arcidiecézní charita, Farní charita, R-Mosty, K srdci klíč, Hippocampus, Jako Doma, Sananim, Drop In, Progressive, Medici na ulici a mnoho dalších.


„Pomoc se každým rokem daří stupňovat i díky všímavosti veřejnosti a lidí, kterým není život jejich spoluobčanů bez domova lhostejný – oslovují je a zjišťují, zda nepotřebují pomoc. Za to jim velmi děkujeme. Jen společnými silami je možné v co největší míře zajistit ochranu zdraví i života lidí bez domova na území hlavního města,“ dodává ředitel Centra sociálních služeb Praha Roman Béla.

Na našem webu bezdomova.eu zjistíte, co dělat, když narazíte na člověka v nouzi, najdete na něm mapu i seznam veškerých služeb od výdeje jídla, přes denní centra a noclehárny, kde se lidé bez domova mohou zdarma ohřát a vyspat, až po poradenské služby či lékařskou pomoc.

Základním doporučením zůstává, aby občané, kteří potkají osobu bez domova, tuto osobu oslovili a zjistili, zda potřebuje pomoc. V případě ohrožení života nebo zdraví je prosíme, aby volali záchrannou službu na čísle 155.

Od spuštění zimních humanitárních opatření rozdáváme lidem bez domova letáky s přehledem míst, kde se mohou zdarma ohřát, najíst nebo ubytovat. Chcete-li se také zapojit, můžete si tyto letáky stáhnout zde.

Tím, že člověku v nouzi věnujete pár minut svého života, můžete ten jeho zachránit. Prosíme, nebuďme lhostejní a pojďme se společně postarat o to, aby tuto zimu na ulicích nikdo nemrznul a nehladověl. Děkujeme!

Comments


bottom of page