top of page

Pražské centrum primární prevence

„Rozumět svým pocitům, umět správně komunikovat či rozvíjet vztahy, jsou měkké dovednosti, které jsou pro děti strašně důležité a pokud jim je nedáme, těžko na ně můžeme navazovat dalšími dovednostmi, jako je například odmítání drog.“


Minulý týden začal školní rok, a proto Vám dnes chceme představit naše pracoviště, které se věnuje právě spolupráci se školami a dalšími odbornými organizacemi pracujícími s dětmi.


Vzdělávání a výchova dětí jsou moc důležité, není to však jednoduchý proces. Přesně proto existuje Pražské centrum primární prevence, jehož úkolem je poskytovat organizacím pracujícím s dětmi metodickou podporu a vzdělávání v oblasti rizikového chování. Kromě toho dělá také různá výzkumná šetření či připravuje a překládá nové programy a metodiky, na kterých spolupracuje s odborníky ze zahraničí.


Tyto materiály pak pedagogům slouží třeba k tomu, aby své žáky naučili ovládat základní dovednosti, jako je zvládání vlastních emocí či komunikace o nich. Jestli tyto dovednosti dítě nemá, lehko se dostane do problémů třeba s šikanou, poruchami příjmu potravy, drogami či jinými závislostmi.


„S dětmi nepracujeme přímo. Pracujeme s profesionály, kteří děti nějakým způsobem podporují. Jsou to například pedagogové, dětští psychologové, či psychologové z pedagogických poraden.“


Těmto skupinám Pražské centrum primární prevence poskytuje komplexní vzdělávání pro práci s dětmi, a jak jeho vedoucí Jan Žufníček vysvětluje: „Cílem je, aby jednou v každé škole byl někdo, kdo projde tímto programem.“


Takovýto učitel nebo psycholog pak dokáže účinně řešit například šikanu, a hlavně jí i předcházet. Navíc se objevují také problémy nové, nebo se ty staré časem proměňují, jako je tomu se vznikem kyberprostoru. Na to všechno musí profesionálové pracující s dětmi umět reagovat.


Na závěr Vám ještě představíme několik programů, se kterými Pražské centrum primární prevence vstupuje do nového školního roku.


V současnosti jsou to především programy Zipyho a Jablíkovy kamarádi na podporu duševního zdraví u dětí předškolního a mladšího školního věku (link na programy zde - https://zipyhokamaradi.cz/), program Passport, rozvíjející toto téma u dětí starších, nebo program AART, zaměřený na práci s agresivitou. Nejnověji je to také metodika Child Talks+, která podporuje děti, které žijí s rodiči s duševním onemocněním.


Zaujala Vás práce Pražského centra primární prevence nebo některý z jeho projektů? Níže přikládáme link na jeho stránky a budeme rádi za každé sdílení.


Comments


bottom of page