top of page

Pražská linka důvěry slaví 30 let

Za 30 let nepřetržitého provozu Pražská linka důvěry poskytla oporu mnoha lidem v náročných životních situacích a zaznamenala víc než 400 000 kontaktů. Od roku 1991 se změnily prostory, technologie, lidé a také zřizovatel, kterým je v současné době Centrum sociálních služeb Praha. Co však zůstalo nezměněno je poslání Pražské linky důvěry: podpořit klienty, kteří se ocitli v nouzi, nebo v situaci, kterou už nezvládají řešit vlastními silami a na kterou nechtějí být sami. V roce 2008 telefonické služby Pražské linky důvěry doplnila také možnost e-mailového poradenství a od roku 2012 je k dispozici online chat, který umožňuje interaktivní elektronický písemný kontakt.


„Důležitost dostupné okamžité krizové pomoci bez nutnosti osobního kontaktu se v ještě větší míře projevila v souvislosti s pandemií COVID-19, kdy mnoho lidí čelilo novým výzvám a problémům. Devizou linky důvěry je tak její nízkoprahovost, klient se nemusí nijak objednávat a díky nepřetržitému provozu může zavolat kdykoli,“ vysvětluje Mgr. Martin Šimáček, ředitel Centra sociálních služeb Praha, které Pražskou linku důvěry provozuje.


Telefonická linka je pro klienty dostupná 24/7 a 365 dní v roce. V dnešní době je už možné dovolat se na ni odkudkoli kde je signál, v čase jejího vzniku, 30 let zpátky, byla jedinou možností spojení pevná telefonní linka, ke které neměl každý bezproblémový přístup. V novém tisíciletí se tak s rozvojem mobilních telefonů stala služba ještě dostupnější a v kontextu anonymity se volání stalo také nadregionální.


Další velkou změnou v poskytovaných službách bylo využívání internetu. V roce 2008 Pražská linka důvěry rozšířila nabídku svých služeb o internetové (e-mailové) poradenství. V roce 2012 byl do provozu uveden také chat, který umožňuje interaktivní elektronický písemný kontakt, u kterého je stejně jako v případě telefonu kladen velký důraz na anonymitu. Je provozován na samostatném webovém rozhraní (www.chat-pomoc.cz). Z původních 42 hodin týdně byl kvůli velkému zájmu klientů v roce 2020 provoz rozšířen na 60 hodin týdně, v pravidelných časech. V červnu 2021 byla spuštěna nová vylepšená chatová platforma.


Právě díky možnosti online chatu se Pražské lince důvěry podařilo oslovit také mladší klientelu, která toto médium preferuje. Celkem už bylo zaznamenáno více než 22 000 chatových kontaktů.

„Jeden vyškolený pracovník vždy komunikuje pouze s jedním klientem, kterému se plně věnuje, přistupuje k němu individuálně a snaží se zohlednit jeho aktuální možnosti a potřeby. Telefon i chat je určen všem, kteří se ocitli v náročné životní situaci - bez rozdílu věku, pohlaví či řešené problematiky. Jsme limitováni pouze schopností dorozumět se a u chatu pak jeho maximální délkou 90 minut v jednom dni,“ upřesňuje Mgr. Jitka Gryga Medřická, vedoucí Pražské linky důvěry.


Častými tématy řešenými na Pražské lince důvěry jsou, stejně jako před 30 lety, problémy v mezilidských vztazích (partnerské, manželské či rodinné krize, nevěry, rozchody, rozvody, mezigenerační vztahy, problematické vztahy na pracovišti apod.). Přibývají potíže psychické, ať již jde o pocit samoty, stres, psychické vyčerpání či vážnější psychické poruchy (deprese, úzkosti či psychózy). Pracovníci samozřejmě řeší také krizové hovory se sebevražednou tématikou a pomáhají klientům zpracovat prožité trauma (úmrtí blízké osoby, znásilnění, dopravní nehodu, živelní katastrofu, domácí násilí, týrání a zneužívání či šikanu…). Ve výčtu témat nechybí ani finanční problémy, závislosti (ve všech jejich formách), zdravotní problematika (nemoc, úraz, umírání a smrt nebo sexuální problematika) či potíže spojené s přizpůsobením se nové životní roli či situaci, např. studiu, práci, mateřství, důchodu apod.).


„I po 30 letech jsme tu stále pro Vás - nemusíte na to být sami! Nabízíme profesionální a zároveň lidský přístup, oporu v krizové situaci, rozšíření zorného úhlu, přijetí, bezpečí, podporu, prostor, respekt, možnost sdílení a provázení, základní sociální poradenství a informace potřebné k řešení problému včetně možnosti dalšího nasměrování v rámci sociálních či zdravotních služeb.“

Tým Pražské linky důvěry

Pražská linka důvěry Centra sociálních služeb Praha poskytuje nonstop telefonickou krizovou pomoc, podporu a poradenství na čísle 222 580 697, e-mailové poradenství na linka.duvery@csspraha.cz a chatové poradenství na chat-pomoc.cz (provozní doba chatu: po – čt 9 – 21, pá 9 - 15, so 14 - 20, celkem 60 hodin týdně). Více informací na csspraha.cz/prazska-linka-duvery


Kontaktní osoba:

Mgr. Jitka Gryga Medřická, vedoucí Pražské linky důvěry CSSP

E-mail: jitka.medricka@csspraha.cz

Tel: 736 469 196

Comments


bottom of page