top of page

Pomoc Pražanům - Příspěvek na úsporu energií

CO JE PŘÍSPĚVEK NA ÚSPORU ENERGIÍ?

O Příspěvek na úsporu energií je možné žádat u Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy. Cílem tohoto jednorázového příspěvku ve výši 3 000 Kč je umožnit pražským domácnostem s nejnižšími příjmy překlenout současnou energetickou krizi, například pomocí drobných úprav v domácnosti, které jim umožní snížit náklady na energie.

KDO MŮŽE O PŘÍSPĚVEK ŽÁDAT?

  • Domácnosti, které pobírají či pobíraly v posledním roce přídavek na děti.

  • Domácnosti, které pobírají či pobíraly v posledním roce příspěvek na bydlení nižší než 4.800 Kč (medián v roce 2022 na území Prahy).

  • Domácnosti vdov/vdovců pobírajících starobní a vdovský/vdovecký důchod v součtu do 17.000 Kč.

Podrobné informace a stručný on-line formulář pro podání žádosti najdete na stránkách https://www.socialninadacnifond.praha.eu/prispevek-na-usporu-energii.

ŽÁDOST JE MOŽNÉ PODAT ONLINE NA TÉTO ADRESE: https://podani.socialninadacnifond.cz/


Comments


bottom of page