top of page

NOVINKY A ZMĚNY V AZYLOVÉM DOMĚ SKLONĚNÁ

Od října 2021 se podařilo snížit práh služby, což pomohlo otevřít dveře k bydlení i osobám se závislostním chováním. V současné době je více než 70% klientů závislá buď na alkoholu nebo na jiných omamných a psychotropních látkách. Přes počáteční obavy, že bude situace při práci s těmito klienty neudržitelná, se v Azylovém domě Skloněná velmi dobře daří udržet pořádek a klid. V uplynulém roce 2022 se také u klientů zvýšil zájem o léčbu a řešení jejích závislostí.

„Jsme přesvědčení, že se nám toto daří, protože k naším klientům přistupujeme otevřeně a bez předsudků, a hlavně s tím, že závislost je nemoc, která se dá vyléčit,“ říká vedoucí azylového domu Zuzana Kapusňáková, a dodává, že „problém, který nemá řešení, není problém.“


V azylovém domě pro muže Skloněná působí nejen jako vedoucí ale také jako sociální pracovnice. Její tým se skládá ze 6 pracovníků v sociálních službách, kteří mají na starost obsluhu recepce a pomoc klientům v běžných denních aktivitách, jako je pomoc s praním, vařením, či pomoc s obsluhou počítače. Dále zde pracují také dva sociální pracovníci, kteří klientům pomáhají dle individuálního plánu, doprovází je celým průběhem služby, a hlavně spolupracují s ostatními organizacemi, které se podílí na zlepšení životní situace klientů.


Obyvatelé tohoto azylového domu jsou muži ve věku 18 - 70 let, kteří se potýkají s mnoha problémy, od dlouhodobého bezdomovectví, kriminality, užívání návykových látek až po to, že se třeba stali obětí trestné činnosti. Každý z těchto mužů zde našel útočiště, které jim pomůže na cestě zpět do běžného života. Ač ne každý je schopný z azylového domu odejít rovnou do běžného bydlení, každému klientovy se tu dostane veškeré pomoci a podpory kterou k tomu potřebuje.


Kromě snižování prahů ve službě proběhly i další důležité změny.


„V roce 2022 se nám konečně podařilo dát dohromady společenskou místnost, kde mají naší klienti k dispozici počítače, knihovnu a také projektor, který velmi rádi využívají ke sledování filmu, je to takové naše malé kino.“


Úplnou novinkou je zprovoznění posilovny v lednu 2023, na kterém se podíleli samotní klienti. Celou místnost uklidili, sestavili posilovací stroje, na které se několik let prášilo, a sami sepsali ve spolupráci s vedoucí služby provozní řád.Comments


bottom of page