top of page

Nouzové ubytování pro ukrajinské uprchlíky poskytované hl. m. Prahou

Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) otevřelo 1.7. 2023 objekt ve Vladimírově ulici s kapacitou pro 60 ubytovaných, který slouží k poskytnutí nouzového ubytování pro ukrajinské uprchlíky. Ubytování je poskytováno osobám, které jsou nebo v minulosti byli držiteli dočasné ochrany a jsou přímo ohrožené ztrátou bydlení. Jedná se o osoby, které vypadávají ze stávajícího systému státem poskytované pomoci; nejsou si schopni zajistit bydlení vlastními silami a prostředky, jedná se např. o matky pečující o děti starší 6 let, osoby se zdravotním znevýhodněním, důchodce s nedostatečným příjmem a další; a také osoby které potřebují zajistit ubytování na krátké překlenovací období před již zajištěným ubytováním.

Tým z humanitárního oddělení pod vedením Zuzany Kapusňákové úzce spolupracuje s Centrem následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny (CNPUU), kde je ubytovaným poskytnuto sociální poradenství; poradenství v oblasti školství; poradenství v oblasti zdravotnictví; podporu v oblasti bydlení; právní poradenství; řešení náročných životních situací.


“Po změně zákona od 1. 7. se očekávalo, že spousta ukrajinců, kteří nespadají do té skupiny ‚zranitelní', přijde o stávající ubytování. Mnoho lidí má předplacené bydlení na měsíc dopředu, takže se to děje postupně. V této chvíli tu máme například paní s 15letým synem, další která je onkologicky nemocná a pak jednu, která pravděpodobně trpí středně těžkou mentální retardací a ještě utrpěla trauma z války, kdy byla v Mariupolu zasypaná v divadle. Je to dospělá osoba, takže není považována za zranitelnou, neumí se ale o sebe postarat sama. Takové osoby ze systému vypadávají a pro ně je dočasné ubytování na Vladimírově ulici určeno,” říká vedoucí objektu Zuzana Kapusňáková.
Comments


bottom of page