top of page

Neumrznout na ulici. Praha spouští zimní humanitární pomoc lidem bez přístřeší

Hlavní město od zítřka zahájí kompletní zimní humanitární opatření na ochranu lidi bez přístřeší. Posílí terénní práci, zajistí více než 500 lůžek v noclehárnách a také další speciální opatření pro prevenci i vystonání lidí bez domova z onemocnění covid-19. Na opatřeních, která obdobně jako loni reflektují protiepidemická nařízení, spolupracují zejména Naděje, Armáda spásy, R-Mosty a Centrum sociálních služeb Praha (CSSP). CSSP je zároveň jako příspěvková organizace hl. m. Prahy koordinátorem této pomoci, která by měla fungovat od 1. 12. 2021 do 31. 3. 2022. V případě přetrvávajících mrazů nebo nepříznivé epidemické situace může být prodloužena do 30. 4. 2022.


„Loňskou zimu ohrožovala život lidí bez přístřeší kromě mrazů také pandemie, která bohužel nezmizela a představuje opět velké nebezpečí pro lidi, jejichž zdraví je mnohdy podlomeno roky strávenými na ulici. Část lidí bez přístřeší se nám ve spolupráci s nevládními organizacemi podařilo v průběhu roku proočkovat a k dalšímu zvýšení proočkovanosti chceme využít i zimní humanitární opatření. Lidem budeme ve vybraných dnech nabízet očkování při příchodu do nocleháren a pokračovat bude očkování v nízkoprahových centrech,” řekla Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.


Pro zvlášť ohrožené jedince nebo lidi se zdravotním hendikepem je k dispozici 146 lůžek ve třech zařízeních s nepřetržitým provozem. Další dvě noclehárny mají kapacitu 336 lůžek a v provozu budou i dvě noční centra. Noclehárna na lodi Hermés s kapacitou maximálně 180 lůžek funguje celoročně. Kromě toho bylo v rámci protiepidemických opatření již v listopadu otevřeno speciální pobytové zařízení s kapacitou 60 lůžek, kde mohou lidé bez přístřeší strávit karanténu, izolaci nebo se vystonat z onemocnění covid-19. Celkový počet lůžek pro letošní zimní humanitární opatření je 539.


Obdobně jako v loňském roce jsou zavedena i další protiepidemická opatření. Na covidové zařízení je navázán provoz převozového hygienického vozidla, které pro hlavní město zajišťuje organizace R-Mosty. Vozidlo také zabezpečuje testování a převoz osob bez domova v karanténě či s podezřením na onemocnění COVID-19 do zařízení zdravotních či sociálních služeb nebo k testování na koronavirus.


Centrum sociálních služeb Praha koordinuje všechna tato opatření prostřednictvím Dispečinku CSSP, který v režimu 24/7 zprostředkovává lidem bez přístřeší sociální služby, propojuje organizace a instituce zapojené do systému zimních opatření a eviduje potřeby a kapacity jednotlivých zařízení. Se začátkem zimních humanitárních opatření zároveň CSSP spouští nové webové stránky www.bezdomova.eu, které obsahují návody pro širší i odbornou veřejnost, jak poskytovat pomoc osobám bez domova.


Každoroční zimní humanitární opatření umožňují lidem bez domova přečkat mrazivé dny a zejména noci v přijatelných podmínkách. Jejich realizace by se neobešla bez podpory a spolupráce s poskytovateli sociálních služeb i zainteresovaných organizací a institucí. Jen tak je možné zajistit v co největší míře ochranu zdraví nebo i života lidí bez domova na území hlavního města. Zimní humanitární opatření nad rámec obvyklých sociálních služeb organizuje každoročně Centrum sociálních služeb Praha ve spolupráci s dalšími organizacemi. Přímo zapojené jsou organizace Naděje, Armáda spásy, R- Mosty, Jako doma, Arcidiecézní charita, Farní charita Praha 1, Sananim, Drop In a Progressive.


„Velmi pečlivě jsme vyhodnotili loňská zimní opatření a přes léto připravovali řadu úprav pro letošek. Jsem rád, že se nám podařilo výrazně prohloubit spolupráci mezi zdravotnickými zařízeními a sociálními a humanitárními službami. Chceme ještě lépe koordinovat sociální a zdravotní péči, což je jednak efektivnější a pomáhá předcházet zbytečnému cyklení lidí bez domova mezi službami, a jednak je to důležité pro samotné klienty. Věřím, že tak předejdeme i zbytečným úmrtím lidí bez domova,“ uvedl Martin Šimáček, ředitel Centra sociálních služeb Praha.


Pomoc zahrnuje posílení terénní práce, která má vyhledávat přímo ohrožené osoby v terénu, otevření dočasných ubytovacích zařízení, rozšíření provozu denních center, posílenou distribuci materiální pomoci a řadu dalších opatření. Letos například v rámci zimních opatření zahájí Armáda spásy s organizací Drop In pilotní projekt večerní sanitky u jednoho z klíčových dopravních uzlů v metropoli – Holešovického nádraží. Jedná se o mobilní stání, kde budou terénní pracovníci provádět každý čtvrtek večer ošetření, nabízet teplý čaj a poskytovat pomoc v rámci harm reduction programů.


„Do realizace zimních opatření je zapojena řada nevládních organizací, městských organizací – jako je třeba Zdravotnická záchranná služba, Městská poliklinika Praha a Městská policie, Dopravní podnik hlavního města Prahy – státní nemocnice i pražská hygiena, kurátoři městských částí a další instituce. Nesmí se stát, že na ulicích budou umírat lidé, protože nebudou mít kam složit hlavu. Širokou spolupráci napříč sektory i odbornostmi považuji v těžké době, která před námi je, za základ úspěchu,” uzavřela Milena Johnová.


Informační léták se seznamem nocleháren, denních center a dalších služeb poskytovaných v rámci zimních huanitárních opatření naleznete zde.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page