top of page

Návštěva Městské nájemní agentury v Bratislavě

Věděli jste, že Městskou nájemní agenturu má i Bratislava a že funguje už více než rok? Přestože bratislavská MNA vznikala po vzoru naší pražské, každá agentura se ve své pilotní fázi vydala trochu jiným směrem. Část týmu naší Městské nájemní agentury proto přijala pozvání koordinátorky bratislavské Městské nájemní agentury přijet k nim na studijní návštěvu. Po třech letech sdílení tipů a prvních zkušeností jsme chtěli detailněji poznat a porovnat fungování obou agentur nejen v rámci vznikajících týmů, ale i v rámci místního kontextu. A také si navzájem předat své zkušenosti a poznat bratislavský terén.


Během dvoudenní návštěvy jsme navštívili nejen jeden z bytů MNA, který již čekal na svojí budoucí nájemnici, ale také další místa a iniciativy, které v Bratislavě zajišťují dostupné bydlení. Prvním místem byla jedna ze dvou velkokapacitních městských ubytoven, Mestská ubytovna Fortuna. Čekaly nás také schůzky ke sdílení zkušeností se zaměstnanci Bratislavské organizácie bývanie a sekce sociálních věcí na Magistrátu, kteří zabezpečují provoz MNA, sociální službu jejím nájemníkům anebo kteří zpracovali a nedávno prosadili nová pravidla přidělování magistrátních bytů. Nakonec nás čekala prezentace naší činnosti u viceprimátorky Bratislavy Lenky A. Plavuchové, v jejíž gesci je rozvoj bydlení. Prezentace se zúčastnili také ředitelé sekce bydlení a sociálních věcí. Naši návštěvu uzavřel výjezd do jedné z bratislavských vyloučených lokalit, abychom nahlídli na fungování terénních programů a preventivních služeb.    

 

Koncept bratislavské Městské nájemní agentury se začal formovat před více než 3 lety, podobně jako u nás. Zajištění jejího fungování nicméně nebylo tak rychlé a muselo si složitě hledat podporu i způsob, jak zajistit svojí činnost. To se nakonec podařilo v rámci Bratislavské organizácie bývanie, což je nezisková organizace, která byla původně spoluzaložena hl. městem SR Bratislavou. Oficiálně byla tamní MNA spuštěna koncem roku 2022 a její bytové portfolio zatím vzniká odlišně. A to prostřednictvím spolupráce se dvěma partnery, Nadáciou poisťovne Kooperativa a Slovenskou sporiteľnou. Cílem bratislavské MNA je během pilotní fáze zabydlet celkem 12 bytů.Comments


bottom of page