top of page

Nábytková banka Praha otevřela své dveře, dvířka i vrata pro veřejnost

V pátek 22. 10. 2021 měla veřejnost možnost nahlédnout do prostor Nábytkové banky Praha a popovídat si s jejím vedoucím Tomášem Valentou a s ředitelem Centra sociálních služeb Praha Martinem Šimáčkem. Cílem akce bylo především seznámit obyvatele městských částí Praha Kunratice a Praha Libuš s činností Nábytkové banky Praha, která v lednu 2021 otevřela právě v jejich sousedství. Za necelý rok fungování pomohla 375potřebným domácnostem.„Na den otevřených dveří jsme pozvali sousedy, dárce i příjemce. Dost lidí dorazilo a já jsem rád, že jsme mohli také potenciálním dárcům či příjemcům vysvětlit, jak fungujeme. Chtěl bych také poděkovat těm, kteří už u nás byli nábytek darovat, je to 788 fyzických osob a 25 firem a spolu nám darovali celkem 4263 kusů nábytku. Ke včerejšku se nám povedlo nábytek zavést do 375 potřebných domácností a to celkem 3052 kusů nábytku,“ říká Tomáš Valenta, vedoucí Nábytkové banky Praha.


Nábytková banka Praha poskytuje bytové vybavení a domácí potřeby nízkopříjmovým skupinám Pražanů, samoživitelům a samoživitelkám, rodinám s dětmi, seniorům, lidem se zdravotním znevýhodněním nebo lidem bez domova při jejich zabydlování. Bytové vybavení získává od dárců, kteří mohou potřebným kromě nábytku přenechat také spotřebiče, nádobí a jiné kuchyňské vybavení nebo i hračky pro děti. Veškeré dary je potřeba buď přivézt do příjmové haly na Obrataňské ulici, kde Nábytková banka Praha sídlí, nebo se na jejich odvozu domluvit.


„Praha dřív neuměla v některých situacích pomoci velmi chudým lidem řešícím dilemata typu „mám raději zaplatit nájem nebo spíš koupit dětskou postýlku či jídelní stůl?“. Zatímco na jedné straně jsou chudí lidé, kterým věci chybí, na straně druhé jsou lidé, kterým naopak věci přebývají. Nábytková banka funguje jako spojovník a umožňuje lidem nejen přijímat, ale i darovat. Jsem moc ráda, že se nám navzdory covidu podařilo Nábytkovou banku před desíti měsíci spustit. Více jak tři tisíce židlí, skříní a postelí už slouží v celkem 375 domácnostech. Za těmito čísly vidím lidi, kterým jsme mohli pomoci, a vím, že projekt nábytkové banky má v hlavním městě obrovský smysl,“ uvedla Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.


Prostory příjmové haly na Obrataňské ulici se v pátek 22.10. v čase od 13:00 do 17:00 otevřely pro veřejnost a návštěvníci tak měli možnost podívat se, jak Nábytková banka Praha funguje. Dne otevřených dveří se zúčastnili také starostka Kunratic paní Lenka Alinčová a starosta Libuše pan Jiří Koubek.


Sousedské vztahy se budovaly při hudbě a občerstvení a návštěvníci tak měli v neformálním prostředí možnost zeptat se na cokoliv, co je ohledně chodu Nábytkové banky Praha zajímá.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page