top of page

Městská nájemní agentura sdílí zkušenosti na mezinárodních fórech

Zástupci Městské nájemní agentury se v říjnu zúčastnili několika setkání, kde sdíleli své zkušenosti se sháněním bytů pro potřebné na soukromém trhu a o potenciálu i rizicích podobných služeb.


Na začátku října se jednalo o konferenci pořádanou polskou organizací Habitat for Humanity, která každoročně pořádá Housing Forum (Fórum bydlení). Letošní konference se zaměřila na téma ubytování ukrajinských uprchlíků, udržitelnosti a dostupného bydlení. Dvoudenní akce se zúčastnilo okolo 190 lidí z celého světa.


Jen o dva týdny později bylo detailně představeno fungování Městské nájemní agentury na online workshopu maďarské organizace Menedék, uspořádaném pro síť partnerských organizací zabydlujících uprchlíky. Zástupci MNA byli přítomni i na jednání se zástupci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské komise, Ministerstva pro místní rozvoj a odborníků působících v oblasti politiky bydlení. Jednání se konalo v rámci projektu „Implementace reformy bydlení“ a jeho cílem bylo seznámit tým OECD s hlavními místními aktéry a experty na jednotlivá témata týkající se bydlení, aby získali odborný vhled do fungování trhu s bydlením v České republice.

Kommentare


bottom of page