top of page

Městská nájemní agentura rozšiřuje své služby. Nově spolupracuje s družstevníky a svým klientům nabízí nájem i podnájem

Od března Městská nájemní agentura (MNA) rozšířila své působení hned ve dvou směrech. Spolupracuje nejen s majiteli pražských bytů, ale nově je otevřená také spolupráci s družstevníky. Oběma skupinám navíc dává na výběr, zda s ní chtějí uzavřít smlouvu o poskytnutí bytu, která je připravená speciálně pro rozsah služeb MNA, nebo nájemní smlouvu. Tu MNA upravila tak, aby všechny její garance, které poskytuje majitelům nebo družstevníkům, zůstaly zachovány ve stejném rozsahu. 


Podle smlouvy uzavřené s majiteli bytů či družstevníky MNA se svými klienty uzavře buď nájemní, nebo podnájemní smlouvu. V obou případech se jedná o téměř identické smlouvy, které mají klientům MNA mají poskytnout co největší ochranu a stabilitu nehledě na to, zda jsou v nájmu nebo v podnájmu.


Služby MNA se tedy nemění. Mění se pouze pozice této agentury ve smluvních vztazích. V původním smluvním vztahu založeném na poskytnutí bytu vystupujeme jako svébytný mezičlánek mezi oběma stranami. V nově používaném smluvním vztahu založeném na standardní úpravě nájmu a podnájmu jsme v pozici nájemce.  


S prvním družstevníkem jsme již nájemní smlouvu úspěšně uzavřeli a těšíme se na plné využití potenciálu, který nám náš širší záběr a větší flexibilita přinesou. 

Comentarios


bottom of page