top of page

Městská nájemní agentura oslavila své druhé výročí

Městská nájemní agentura oslavila dva roky svého fungování. Tentokrát se oslava nesla v neformálním duchu letního grilování s nájemníky a spolupracovníky. Díky nim se totiž agentura stala jedinečnou a inspirativní zabydlovací službou hlavního města Prahy.


Za dva roky agentura uzavřela smlouvy s více než 50 majiteli bytů i nájemníků. Zabydlela dohromady 50 dětí, z nichž 7 bylo vzato zpět do péče rodičů z institucionální výchovy. Důležitou roli agentura hraje při údržbě bytu, správě plateb a řešení sousedských vztahů. Během dvou let došlo k vypořádání celkem 7 sousedských podnětů a 6 stížností. Jen v jednom případě se jednalo o závažnou stížnost, která vedla k ukončení nájmu. Celkem musela agentura ukončit nájem výpovědí jen ve třech případech. K dnešnímu dni má k dispozici 49 bytů, z toho je 46 aktuálně obsazených.


Po dvou letech Městská nájemní agentura opouští svůj zkušební provoz, spolupracuje na projektech partnerských služeb i organizací a předává své zkušenosti podobným iniciativám jiných měst. Stále však bude ladit své procesy a zvyšovat své kapacity tak, aby byla k dispozici co nejvíce lidem v bytové nouzi.

Comments


bottom of page