top of page

Krizové centrum RIAPS funguje nepřetržitě už 30 let

Krizové centrum RIAPS už od roku 1991 občanům hlavního města Prahy nabízí přijetí a bezpečí v situacích, které jsou natolik náročné, že je nedovedou zvládnout sami. Za tři desetiletí podpořilo víc než 43 tisíc lidí v těžkém životním období. Svým klientům nabízí nonstop pohotovost, bez nutnosti objednání, konzultace s krizovým interventem nebo také denní stacionář či možnost hospitalizace na lůžkovém oddělení.


„Jsme si plně vědomi toho, že náročné situace mohou přijít v životě každého člověka. Ať se jedná o stavy po ztrátě nejdůležitějších opěrných pilířů jejich životů, ve stavech rozvíjejících se duševních onemocnění nebo ve stavech, kdy si „jen“ neví rady s tím, co se v jejich životech aktuálně děje. Naše klienty nesoudíme, nehledáme primárně diagnózy, ale pomáháme jim nacházet východiska a nabízíme jim možnost přijetí a prostor k ventilaci často silných emocí,“ vysvětluje vrchní sestra Štěpánka Machalická.

Klienti mají možnost jednorázové konzultace, často bez objednání, kterou mohou využít kdykoli v rámci pohotovostní služby. Ta nabízí okamžitou pomoc v neodkladných situacích. V případě, že může klient několik dní počkat na konkrétní termín, je možné se také objednat na konzultaci s krizovým interventem. Klientům, jejichž stav vyžaduje komplexnější péči, pak Krizové centrum RIAPS nabízí také denní stacionář, případně krátkodobou hospitalizaci na lůžkovém oddělení.


V čase svého vzniku byl RIAPS administrativně přidružen k Záchranné službě hlavního města Prahy a jeho součástí byla také Pražská linka důvěry. Dnes obě tyto služby fungují samostatně a jejich zřizovatelem je Centrum sociálních služeb Praha.


„V této nelehké práci nám pomáhá zejména jistota zakotvení nejen v historii poskytování zdravotnických služeb v rámci Prahy, ale také vědomí toho, že jsme pevnou součástí struktur Centra sociálních služeb. Stabilita, kterou tato naše pozice přináší, nám dává možnost se naplno věnovat našim povinnostem,“ říká zastupující vedoucí pracoviště, doktorka Gabriela Šivicová.


„Jsem moc rád, že zrovna já mám příležitost s Krizovým centrem RIAPS oslavit 30 let od jeho založení. Těším se na naši další spolupráci a na společné plánování profilace a rozvoje Centra sociálních služeb Praha a Krizového centra RIAPS jako jeho velmi klíčové služby,“ uvedl Martin Šimáček, ředitel Centra sociálních služeb Praha.


Dalším pilířem, na kterém práce Krizového centra RIAPS stojí je stabilní tým. RIAPS již mnoho let přitahuje kvalitní lidi, ať již z řad psychologů, psychiatrů či sester. Tito lidé zajišťují nejen vysokou míru odbornosti, ale i co možná nejvíce lidský přístup při jednání s klienty. Samozřejmostí je i péče o tento tým, ať se již jedná o supervize a intervize probíhající přímo na pracovišti, tak také další odborné vzdělávání všech členů týmu.


„Zakládáme si také na možnosti podělit se o naše letité zkušenosti s našimi mladšími kolegy. Z tohoto důvodu u nás pravidelně vítáme studenty, zejména studenty psychologie a také středních zdravotnických škol. Těm nabízíme možnost z první ruky poznat práci s klienty v rámci odborných stáží či exkurzí. Věříme, že se nám tak podaří vychovat si potenciální nové kolegyně a kolegy, kterých je vždy zapotřebí,“ prozradil psycholog lůžkového oddělení Mgr. Jan Červenka.


Za 30 let fungování RIAPS zvládl již mnoho obtíží, poslední z nich byla nepochybně pandemie onemocnění Covid-19, se kterou se pracovníci i klienti potýkají ještě nyní. I v této nelehké době RIAPS nepřetržitě poskytoval, a i nadále poskytuje péči těm, kteří ji potřebují, dnes možná ještě víc než jindy. Dle zpětných vazeb, které má Krizové centrum RIAPS k dispozici, se zdá, že má tato služba v odborných kruzích stále dobré jméno a na své reputaci ustavičně pracuje.


Doufáme, že bude na pražském Žižkově takto působit ještě mnoho dalších let.

Comments


bottom of page