top of page

Dostupná pomoc obětem domácího násilí z řad uprchlíků nacházejících se v České republice

Zástupkyně z úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) nedávno navštívily Intervenční centrum CSSP, aby si promluvily s jeho vedoucí Jitkou Řeháčkovou a Martinem Šmídlem, zástupcem humanitárního oddělení a vedoucím humanitárního hotelu pro uprchlíky z Ukrajiny.

Mluvili spolu na téma dostupné pomoci obětem domácího násilí (zejména genderově podmíněného a sexualizovaného násilí) z řad uprchlíků nacházejících se v České republice v souvislosti s probíhající uprchlickou krizí.

Cílem tohoto setkání bylo prodiskutovat existující systémy podpory pro oběti genderově motivovaných činů a specifika práce Intervenčního centra a Humanitárního oddělení. Kolegové zástupkyním UNHCR představili také cílové skupiny, se kterými momentálně pracují a možnosti, které se v pomoci uprchlíkům nabízejí.


Společně s UNHCR se snažíme posílit spolupráci s dalšími aktéry na poli prevence a poskytování podpůrných služeb, aby byla pomoc dostupná všem, kteří ji potřebují.

Na fotografii zleva: Viktoriya Shaban (UNHCR), Soňa Rysová (UNHCR), Martin Šmídl (CSSP), Jitka Řeháčková (CSSP) a Manuela Moy (UNHCR).


Děkujeme za plodné setkání!


Comments


bottom of page