top of page

DĚTSKÁ SKUPINA BONA, PŘÍVĚTIVÉ MÍSTO PRO KAŽDÉ DÍTĚ

DS BONA je tady jak pro klienty azylových domů, tak pro zaměstnance CSSP a také pro lidi z okolí, co se o ní doslechnou. Vzhledem k tomu, že je její zřizovatelem Centrum sociálních služeb Praha a sídlí ve stejných prostorech s azylovým domem, navštěvují ji i děti z tohoto prostředí, tedy z rodin často neúplných, sociálně slabších, z prostředí provizorního charakteru bydlení.

„Docházeli k nám také děti jiných národností a děti z rodin multikulturních (nejčastěji z východních států – Ukrajina, Rusko, Bělorusko). Jen v několika málo případech se jednalo o děti, které český jazyk téměř vůbec neznaly (ukrajinští uprchlíci), ale ani jazyková bariéra pro nás nebyla velkou překážku (občas jsme využívali překladač, komunikační kartičky apod.).


Dětská skupina BONA funguje od roku 2017 a její kapacita je 12 dětí. Zapsáno je jich ale dokonce 15, protože děti mají často absence a je tak možné příležitostně vypomoci dalším rodičům. Jde o skupinu heterogenní jak věkem (děti od dvou do šesti let), tak sociálně, co její vedoucí Jana Bochňáková vnímá jako obrovské pozitivum pro všechny.


„Rodiče nám své děti dávají v podstatě do prostředí azylového domu. Vědí, že zde žijí lidi, kteří se dostali do tíživé životní situace, že tady máme třeba i romské děti, a že je to pro nás samozřejmostí. To tak všude není. Zároveň je pro nás skvělou zpětnou vazbou, když vidíme, že se k nám pak vracejí i mladší sourozenci.“


Aktuálně do Bony chodí pravidelně dvě děti z azylových domů ve věku 4 až 5 let. Kromě toho jsou zapsané další dvě, které mají možnost docházet v případě uvolnění kapacity. S ohledem na jejich nepříznivou, mimo jiné i finanční situaci, rodiče těchto dětí mají odpuštěnou úhradu za péči (tzv. školkovné) a hradí pouze snížený příspěvek za celodenní stravování. Umožňujeme tak jejich rodičům (většinou maminkám) nalézt si zaměstnání a postupně svou tíživou situaci za pomoci dalšího odborného personálu azylového domu zlepšovat.


Úplně nejdůležitější podmínkou pro přijetí dítěte do DS BONA je právě vazba rodiče/rodičů na trh práce. Stačí však, aby byli evidováni na úřadu práce, a tedy v procesu hledání zaměstnání.

„Snažíme se lidi motivovat, dokonce jsme nově vytvořili tréninkové pracovní místo pro maminku z azylového domu, chodí nám sem uklízet. Jí to pomůže upevnit pracovní návyky a její 2,5 letá holčička je už předběžně zapsána k nám do BONY.“


Kromě toho je BONA určena také dětem zaměstnanců CSSP, v současné době tuto možnost využívají 3 děti. Momentálně má BONA kapacitu plnou, od příštího školního roku se ale bude opět nabírat. V plánu je poskytnout místa nejdřív dětem z azylových domů, pak hned dětem zaměstnanců CSSP a až poté nabídnout volná místa dětem z okolí.


Comentarios


bottom of page