top of page

Azylový dům Šromova a Azylový dům pro ženy

„Azylový dům Šromova je unikátní tím, že poskytuje ubytování i bezdětným párům, nevím o jiných takových azylových domech. Kromě párů máme také jednotlivce – muže i ženy, rodiny s dětmi a také rodiče samoživitele. Naše cílová skupina je tedy opravdu široká.“


Pod Centrum sociálních služeb Praha spadá hned několik azylových domů. Liší se především v tom, jakou skupinu lidí ubytovávají. Na Šromově ulici jsou azylové domy hned tři: Azylový dům s ošetřovatelskou službou ADOS, o kterém budeme psát někdy příště, již zmíněný Azylový dům Šromova a Azylový dům určený výhradně pro ženy.


Azylový dům Šromova a Azylový dům pro ženy jsme se Vám rozhodli představit společně, protože nejen, že sídlí v té samé budově, ale mají také stejnou vedoucí, paní Martinu Majerovou. A jak ona sama vysvětluje, smíšená populace jejích klientů má své velké výhody.


„Naši klienti si mezi sebou pomáhají, vznikly nám tady také páry a jiné vztahy, kde například starší ženy doučovaly děti a podobně.“


Jedinou nevýhodou se zdá být dlouhá čekací doba v Azylovém domě Šromova, způsobena velkým zájmem. Sociální pracovníci pak musí pečlivě zvažovat žádosti na ubytování, aby se dostalo na všechny potřebné. Kritériem při schvalování žádostí je hlavně tíživá životní situace. Co si pod tímto termínem představit?


Tíživá životní situace je většinou spojena se ztrátou bydlení nebo nedostačujícím finančním příjmem, posuzovat se ale musí i individuální okolnosti.


„Měli jsme zde například paní, která měla relativně vysoký příjem, ale zemřela jí maminka, která se o ní celý život starala. Zůstala najednou bezprizorní a neuměla se o sebe postarat sama. Pokud bychom třeba tuto klientku nepřijali, propadla by sítem a její situace by se mnohem zhoršila.“


Po celou dobu pobytu klienti se sociálními pracovníky pracují na dosažení cílů, které si na začátku sami stanovili tak, aby jim z jejich tíživé situace pomohly. To může být například abstinence od alkoholu, hledání práce a stabilizace finanční situace či osamostatnění se a vyřešení návazného bydlení. U starších lidí je to často také zlepšení zdravotní situace, zhoršené dlouhodobým životem na ulici.


Nejkratší dobu na Šromově ulici zůstávají klientky z Azylového domu pro ženy. Je to dané maximální možnou délkou pobytu i cílovou skupinou – ženy sem přicházejí například i z výkonu trestu a jsou motivované k rychlé změně situace.


Znáte někoho, komu by se pomoc některého z azylových domů na Šromově ulici mohla hodit, nebo jen chcete informace o něm šířit dál? Budeme rádi za každé sdílení.


bottom of page