top of page

ADOS se účastnil mezinárodní konference

Naši kolegové z Azylového domu s ošetřovatelskou službou (ADOS) se formou workshopu zapojili do mezinárodní konference sociální práce s názvem Against all odds, a social Europe is possible where no one is left behind!(Navzdory všemu je možné vytvořit sociální Evropu, kde nikdo nezůstane opomenut!“).

Konferenci ve dnech 22.-24. 5. 2023 pořádala Mezinárodní federace sociálních pracovníků Evropa (IFSW) se Společností sociálních pracovníků ČR. V ADOS probíhal workshop spojený s prohlídkou Azylového domu, v rámci kterého kolegové službu představili sociálním pracovníkům ze zahraničí a sdíleli s nimi své zkušenosti z práce s klienty.

Cílem takových setkání je nejen prezentovat českou sociální práci, ale zároveň se seznámit se současnými trendy evropské sociální práce, tématy budoucnosti, navázat kontakty a stát se součástí evropské komunity sociálních pracovníků.

Věříme, že se všem návštěvníkům naší služby ADOS workshop líbil a že načerpali cennou inspiraci do své další práce.


Komentar


bottom of page