top of page

Červen ve znamení vzdělávání a rozvoje v Trianglu

Červen byl pro nás v Trianglu velmi rušný a plný aktivit. Věnovali jsme se intenzivnímu vzdělávání v oblasti vývojových potřeb dětí, jejichž rodiče se rozvádějí, pod vedením zkušené lektorky Mgr. Aleny Vávrové. Tento kurz nám poskytl hluboké znalosti a nové perspektivy, jak nejlépe podpořit děti v náročných životních situacích.

 

Naše služby jsme také prezentovali na Konferenci školní psychologie, která se konala na Pedagogické fakultě UK. Setkali jsme se zde s mnoha školními psychology ze základních a středních škol. Pro ně může být Triangl významnou podporou v jejich práci s žáky.

 

Další významnou akcí byla konference organizovaná centrem Locika, zaměřená na problematiku sexualizovaného násilí na dětech. Tato konference nám poskytla cenné informace a možnosti, jak se ještě lépe věnovat prevenci a řešení těchto závažných problémů.

 

Kromě toho se několik našich kolegů zúčastnilo školení vedeného Mgr. Veronikou Pavlas Martanovou, zaměřeného na vedení dětských skupin. Díky tomu můžeme dále rozvíjet a zlepšovat naše služby pro děti.

 

V průběhu těchto aktivit si vždy znovu uvědomujeme, jak důležitá a smysluplná je naše práce. Je radost vidět, kolik lidí se věnuje duševnímu zdraví a ochraně dětí. Společně můžeme dosáhnout významných změn a poskytovat dětem podporu, kterou potřebují.Comments


bottom of page