• Nacházíte se zde:
  • Projekty
  • Ukončené
  • Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know-how

Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know-how

Hlavní účel projektu

Zlepšení situace v oblasti poskytování krizové pomoci v České republice, zejména využívání moderních informačních technologií pro tyto účely, a zvýšení informovanosti české veřejnosti o této problematice. Hlavním prostředkem pro naplnění tohoto účelu bude transfer know-how, zkušeností a dobré praxe od švýcarského partnera.

Hlavní partner projektu

Národní švýcarská organizace Dargebotene Hand, která zastřešuje 14 nezávislých regionálních a lokálních linek důvěry. Poskytuje krizové poradenství prostřednictvím telefonu (bezplatná linka) a po internetu (chat a email). Právě v oblasti služeb poskytovaných přes internet mají Dargebotene Hand cenné zkušenosti a know-how, které jsou hlavním vkladem partnerské organizace do projektu.

Cíl projektu

Projekt si klade za cíl identifikovat prostřednictvím studijní cesty po švýcarských organizacích metody a postupy práce, zejména v oblasti využití internetu pro krizové poradenství. Na základě přenosu know-how, znalostí a zkušeností ze strany švýcarského partnera do české organizace, bude uspořádán workshop a konference pro české provozovatele linek důvěry. Projekt tak zajistí vzájemný přenos informací, zkušeností a praxe mezi zúčastněnými partnery. Cílem je tak identifikovat prvky dobré praxe v oblasti metodiky telefonické krizové pomoci a využívání moderních informačních technologií pro krizové poradenství, tyto prvky pak pilotně přenést do České republiky a otestovat je v praxi. Získané zkušenosti budou poskytnuty odborné veřejnosti spolu vytvořenou univerzálně použitelnou Metodikou pro využívání moderních informačních technologií při poskytování krizové pomoci.

Výstupy projektu:

  • studijní cesta do Švýcarska (proběhla v březnu 2012, představení navštívených pracovišť najdete na webových stránkách projektu),
  • webový portál projektu a testovací provoz chat-modulu pro poskytování krizového poradenství (od 1. 8. do 31. 10. 2012 probíhá testovací provoz chatu na Pražské lince důvěry na adrese www.chat-pomoc.cz ),
  • dvoudenní Workshop pro provozovatele a pracovníky linek důvěry ČR (2 x 8 hodin - ve dnech 1. a 2. 10. 2012),
  • metodika pro využívání moderních informačních technologií při poskytování krizové pomoci (založená na švýcarských zkušenostech a výstupech z workshopu),
  • závěrečná konference s účastí švýcarských expertů i českých odborníků, je určena pro odbornou i laickou veřejnost - představení výsledků, hodnocení provozu chat-modulu, zveřejnění metodiky (proběhne ve dnech 15. a 16. 11. 2012),
  • sborník příspěvků z konference v počtu 50 výtisků (+ elektronická verze na webu).

Realizace: 1.8.2011 - 30.11.2012.

www.krizova-pomoc.cz
www.chat-pomoc.cz/

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: CH-003-065. 
Registrační číslo sub-projektu: PF 065/5V.

Poskytovatel dotace: MV ČT v rámci Fondu Partnerství (Program švýcarsko-české spolupráce). 
Příjemce dotace: Centrum sociálních služeb Praha (CSSP).

Finanční rámec sub-projektu - podíl na celkových oprávněných výdajích:

Dotace celkem 85 %
Z toho prostředky kryté z Programu švýcarsko-české spolupráce 72,25%
Z toho prostředky ze státního rozpočtu 12,75%
Vlastní zdroje spolufinancování příjemcem dotace - Centrum sociálních služeb Praha 15%