• Nacházíte se zde:
  • Služby
  • Pomoc a poradenství v oblasti trestního stíhání a výkonu trestu odnětí svobody

Pomoc a poradenství v oblasti trestního stíhání a výkonu trestu odnětí svobody

Od 1.1.2010 - Novela tr.z., § 48, odst.4, písm.b), d) tr.z . (uložení přiměřených omezení a povinností)
písm. b) podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy
písm. d) podrobit se vhodnému programu psychologického poradenství
trestního zákona.

Zákon č. 108/2006 Sb. - § 37 - Sociální poradenství

Sociálně právní poradenství, poradenství v trestně právních záležitostech, psychosociální tréninkové aktivity, sociálně - pedagogické aktivity, psychoterapie.

 

Resocializační a reintegrační programy