• Nacházíte se zde:
  • Projekty
  • Probíhající
  • Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy

Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy

Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085

 Evropská unie Praha loga

Doba realizace projektu:

1.10.2016 - 31.3.2019

 

Financování projektu:

 Poskytnutí dotace v rámci dotačního programu hlavního města Prahy pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu.

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je pomoc potřebným osobám s cílem usnadnit jejich začlenění do společnosti a zaručit plnění jejich základních práv. Pomoc potřebným osobám bude realizována prostřednictvím podpory vybraných druhů sociálních služeb, které jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy v letech 2017 – 2018.

 

Cílová skupina:

Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, osoby pečující o malé děti, osoby v nebo po výkonu trestu, rodiče samoživitelé

 Podpora vybraných sociálních služeb v Centru sociálních služeb Praha

  • Azylové domy

                                   Azylový dům Šromova

                                  Azylový dům pro ženy

                                  Azylový dům pro matky s dětmi

                                  Azylový dům Michle

                                  Azylový dům Skloněná

                                  Azylový dům s ošetřovatelskou službou

                                 

  • Intervenční centra

                               Intervenční centrum        

  

Kontaktní osoba:   Ing. Jana Holubová

Email:    janaholubova@csspraha.cz

Tel.: +420 296 332 004