• Nacházíte se zde:
  • Projekty
  • Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2021 - II

Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2021 - II

Centrum sociálních služeb je zapojeno do projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2021 – II prostřednictvím Odboru sociálních věcí MHMP a využívá OPZ k finacování vybraných sociálních služeb.

Registrační číslo:

  • CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073


Anotace projektu:

  • Hlavním cílem projektu je pomoc potřebným osobám s cílem usnadnit jejich začlenění do společnosti a zaručit plnění jejich základních práv. Pomoc potřebným osobám bude realizována prostřednictvím podpory vybraných druhů sociálních služeb, které jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Realizačně bude projekt zaměřen na systémovou podporu a financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem konkrétních sociálních služeb.


Fyzická realizace projektu

  • Datum zahájení: 01. 01. 2019
  • Datum ukončení: 31. 03. 2022

 

Web projektu Odboru sociálních věcí MHMP