• Nacházíte se zde:
  • Projekty
  • Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy

Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy

Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy

 

Reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085

 Evropská unie Praha loga

Doba realizace projektu

1.10.2016 - 31.3.2019

Financování projektu

Poskytnutí dotace v rámci dotačního programu hlavního města Prahy pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu. 

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je pomoc potřebným osobám s cílem usnadnit jejich začlenění do společnosti a zaručit plnění jejich základních práv. Pomoc potřebným osobám bude realizována prostřednictvím podpory vybraných druhů sociálních služeb, které jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy v letech 2017 – 2018.

Cílová skupina

Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, osoby pečující o malé děti, osoby v nebo po výkonu trestu, rodiče samoživitelé

Podpora vybraných sociálních služeb v Centru sociálních služeb Praha

Azylové domy Azylový dům Šromova
  Azylový dům Šromova
  Azylový dům pro ženy
  Azylový dům pro matky s dětmi
  Azylový dům Michle
  Azylový dům Skloněná
  Azylový dům s ošetřovatelskou službou
   
Intervenční centra Intervenční centrum Chelčického

 

Kontaktní osoba Ing. Jana Holubová
Email jana.holubova@csspraha.cz
Tel 296 332 004