Podpora rozvoje sociální ekonomiky

Finanční podpora z programu OPPA.

Projekt Podpora rozvoje sociální ekonomiky je zaměřen na rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob prostřednictvím subjektů sociálního podnikání, sociálních podniků, které vznikají a rozvíjejí se na principech sociální ekonomiky (dále SE). V SE jde o poskytování služeb (zejména sociálního charakteru) na místní úrovni, integraci osob ohrožených sociální exkluzí a o šetrné využívání místních zdrojů (tj. lidských, materiálních i finančních). Jde o naplňování principu tzv. trojího prospěchu - sociálního, ekonomického a environmentálního. Smyslem projektu je především podpora nastartování dlouhodobých procesů rozvoje sociálních podniků v podmínkách hlavního města Prahy.

www.seprojekt.cz