• Nacházíte se zde:
 • Podněty a stížnosti

Podněty a stížnosti

 

Pokud máte námět na vylepšení našich služeb, nebyli jste s něčím spokojeni nebo nám naopak chcete sdělit, s čím jste spokojení byli, neváhejte se na nás obrátit. Váš názor je pro nás důležitý a přínosný.

Stížnosti

Stížnosti chápeme jako příležitost ke zkvalitnění našich služeb. Nemusíte se obávat žádného postihu, když stížnost podáte.

Kdo může stížnost podat?

Stížnost může podat jakákoli osoba (fyzická nebo právnická), které se poskytované služby dotýkají. Může se jednat i o rodinného příslušníka dotčené osoby, pracovníka spolupracující organizace a podobně.

Jak stížnost podat?

Se stížností se prosím obraťte na pracovníka příslušného pracoviště, nejlépe na vedoucího. V odůvodněných případech se můžete obrátit také přímo na ředitele nebo jiného pracovníka Centra sociálních služeb Praha. Kontakty najdete zde

Stížnost můžete podat

 • ústně (osobně nebo telefonicky)
 • písemně (vhozením do naší schránky, zasláním poštou, e-mailem)

Stížnost lze podat i anonymně (bez uvedení Vašeho jména) nebo prostřednictvím jiné osoby

Vždy prosím uvádějte

 • jakého pracoviště nebo pracovníka se Vaše stížnost týká
 • s čím přesně jste nebyli spokojeni
 • kdy se událost stala
 • jakým způsobem si přejete sdělit výsledek stížnosti a kontakt na Vás (adresa, e-mail, telefon) 

Jak bude stížnost řešena?

O všech stížnostech je informován ředitel organizace, který určí další postup. Stížnost je vyřízena do 30 dní. V odůvodněných případech lze lhůtu k vyřízení prodloužit na 60 dní, o prodloužení lhůty Vás budeme informovat. O výsledku řešení stížnosti budete informováni způsobem, který si sami předem zvolíte. Pokud Vám nebude možné sdělit výsledek přímo (např. na sebe neuvedete kontakt), bude závěr šetření zveřejněn na nástěnce příslušného pracoviště, na vývěsce ředitelství a na této webové stránce, a to po dobu 14 dnů.

Co dělat, pokud nejste spokojeni s výsledkem řešení stížnosti?

Může se obrátit na

 • Ředitelku Centra sociálních služeb Praha – Žilinská 2769/2, 141 00 Praha 4
 • Magistrát hlavního města Prahy – odbor sociálních věcí, Charvátova 145, 110 00 Praha 1, tel. 236 004 156
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí – Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel. 221 921 111
 • Veřejného ochránce práv – Údolní 39, 602 00 Brno, tel. 542 542 888