Odborná spolupráce

Rámcové podmínky odborné stáže na PLD:
Odborná stáž je na PLD umožněna pouze zájemcům, kteří mají osvědčení o absolvování výcviku akreditovaného MPSV (min. 150 hodin) s názvem "krizová interence" (telefonická či komplexní). Konkrétní podmínky a cena jsou upraveny ve stážové smlouvě, která je sepsána mezi stážistou a ředitelem CSSP (PLD nemá právní subjektivitu, je jedním ze zařízení CSSP). Platba za stáž je realizována na účet CSSP.

Stáže jsou rozděleny do těchto kategorií:
1. Jednorázové stáže formou pasivního náslechu

  • platba 100,-Kč/hod. - maximálně 12 hodin celkem
  • pracovníci jiných linek či obdobných pracovišť, studenti humanitních oborů, apod.

2. Jednorázová či krátkodobá výměnná stáž realizovaná se spolupracujícími organizacemi
3. Pasivní náslechy (stážista poslouchá rozhovor pracovníka linky důvěry s klientem)

  • hodinová dotace 25 hodin - platba 2.000,-Kč celkem
  • probíhá v pětihodinových blocích, maximálně dva náslechy týdně

jsou určeny pouze pro pracovníky jiných linek důvěry či vážné zájemce o práci na PLD - v rámci nutné praktické odborné přípravy
4. aktivní náslechy (stážista vede hovory pod supervizí pracovníka linky důvěry)

  • hodinová dotace 30 hodin - platba 2.000,-Kč celkem
  • probíhá v pětihodinových blocích – maximálně dva náslechy týdně
  • pouze pro absolventy pasivních náslechů, kteří byli týmem doporučeni k dokončení praktické odborné přípravy
  • úspěšné absolvování aktivních náslechů je nutnou podmínkou pro případné budoucí přijetí uchazeče do pracovního poměru (toto přijetí však není nárokovatelné).

5. Stáž zaměřená na internetové (e-mailové) poradenství či chatovou krizovou intervenci

V případě zájmu o odbornou stáž či o budoucí přijetí k práci na PLD - kontaktujte e-mailem či telefonicky přímo vedoucí pracoviště.