Odborná spolupráce

Rámcové podmínky odborné stáže na PLD

Odborná stáž je na PLD umožněna pouze zájemcům, kteří mají osvědčení o absolvování výcviku akreditovaného MPSV (min. 150 hodin) s názvem "krizová interence" (telefonická či komplexní). Konkrétní podmínky a cena jsou upraveny ve stážové smlouvě, která je sepsána mezi stážistou a ředitelem CSSP (PLD nemá právní subjektivitu, je jedním ze zařízení CSSP). Platba za stáž je realizována na účet CSSP.

Stáže jsou rozděleny do těchto kategorií
1. Jednorázové stáže formou pasivního náslechu

  • platba 100,-Kč/hod. - maximálně 12 hodin celkem
  • pracovníci jiných linek či obdobných pracovišť, studenti humanitních oborů, apod.

2. Jednorázová či krátkodobá výměnná stáž realizovaná se spolupracujícími organizacemi
3. Pasivní náslechy (stážista poslouchá rozhovor pracovníka linky důvěry s klientem)

  • hodinová dotace 25 hodin - platba 2.000,-Kč celkem
  • probíhá v pětihodinových blocích, maximálně dva náslechy týdně

jsou určeny pouze pro pracovníky jiných linek důvěry či vážné zájemce o práci na PLD - v rámci nutné praktické odborné přípravy
4. aktivní náslechy (stážista vede hovory pod supervizí pracovníka linky důvěry)

  • hodinová dotace 30 hodin - platba 2.000,-Kč celkem
  • probíhá v pětihodinových blocích – maximálně dva náslechy týdně
  • pouze pro absolventy pasivních náslechů, kteří byli týmem doporučeni k dokončení praktické odborné přípravy
  • úspěšné absolvování aktivních náslechů je nutnou podmínkou pro případné budoucí přijetí uchazeče do pracovního poměru (toto přijetí však není nárokovatelné).

5. Stáž zaměřená na internetové (e-mailové) poradenství či chatovou krizovou intervenci

V případě zájmu o odbornou stáž či o budoucí přijetí k práci na PLD - kontaktujte e-mailem či telefonicky přímo vedoucí pracoviště.