• Nacházíte se zde:
  • Projekty
  • Modernizace azylových domů v objektech Šromova

Modernizace azylových domů v objektech Šromova

 

 ESF pol rustuParha logo

 

Název projektu Modernizace AD v objektu Šromova
Registrační číslo CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000889
Realizace od 1/2019 do 8/2020

 

Stručná anotace

Projekt je zaměřen na modernizaci 3 azylových domů provozovaných v objektech Šromova 1 a 3, které jsme zahrnuli do jednoho projektu z logické vazby umístění v sousedících a do značné míry souvisejících objektech. Díky realizaci projektu dojde ke zlepšení a zefektivnění poskytovaných sociálních služeb našich zařízení.

Jedná se o Azylový dům s ošetřovatelskou službou (dále jen ADOS), Azylový dům pro ženy (dále také AD pro ženy), Azylový dům Šromova (dále také ADŠ).   

Kontaktní osoby

Ing. Martin Holub, manažer projektů

Bc. Dagmar Bodláková, administrátor

Email: dagmar.bodlakova@cssppraha.cz

Tel.: 723 585 885 

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU ČR

Prioritní osa 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. Specifický cíl 3.1 - Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení.