Modernizace azylových domů v objektech Šromova

 

 ESF pol rustuParha logo

 

Název projektu:        MODERNIZACE AD V OBJEKTECH ŠROMOVA

Registrační číslo:       CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000889

Realizace:                  od 1/2019 do 8/2020

Stručná anotace:

Projekt je zaměřen na modernizaci 3 azylových domů provozovaných v objektech Šromova 1 a 3, které jsme zahrnuli do jednoho projektu z logické vazby umístění v sousedících a do značné míry souvisejících objektech. Díky realizaci projektu dojde ke zlepšení a zefektivnění poskytovaných sociálních služeb našich zařízení.

Jedná se o Azylový dům s ošetřovatelskou službou (dále jen ADOS), Azylový dům pro ženy (dále také AD pro ženy), Azylový dům Šromova (dále také ADŠ).   

Kontaktní osoby:

Ing. Martin Holub, manažer projektů

Bc. Dagmar Bodláková, administrátor

Email: dagmat.bodlakova@cssppraha.cz

Tel.: 723 585 885

 

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU ČR

Prioritní osa 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

Specifický cíl 3.1 - Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení