Mezinárodní dimenze problematiky bezdomovectví

Poskytovatel dotace: Ministerstvo financí České republiky.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtejnštejnska a Norska v rámci finančního mechanicmu EHP a norského finančního mechanismu.

Cílem projektu byla mezinárodní výměna zkušeností regionální samosprávy zaměřená na posílení a zkvalitnění veřejných služeb v oblasti problematiky osob sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením, zejména zkušeností týkajících se prevence bezdomovectví, a hledání možností jejich aplikace v podmínkách České republiky, zejména v hlavním městě Praze.

Realizace projektu: 1.září 2010 až 30. listopadu 2010.