• Nacházíte se zde:
 • Pracoviště
 • Krizové centrum RIAPS (krizová intervence a psychologická podpora)

Krizové centrum RIAPS (krizová intervence a psychologická podpora)

Historie pracoviště

Krizové centrum RIAPS (Regionální Institut Akutních Psychosociálních Služeb) bylo založeno v roce 1991 v návaznosti na události v listopadu 1989 a od té doby působí na území hl. m. Prahy. Impulsem k jeho vzniku byla potřeba zajistit okamžitou psychosociální intervenci pro obyvatele hlavního města bez nutnosti stigmatizace a předejít tak zbytečné psychiatrizaci a hospitalizaci v léčebném zařízení. Celý koncept krizového centra vycházel ze zkušeností ze zahraničí, kde podobná komunitní centra již fungovala.

Obecný popis a základní poskytované služby

Krizové centrum RIAPS je zdravotnické zařízení poskytující péči plnoletým lidem, u nichž je v důsledku náročné životní situace ohroženo jejich duševní zdraví. Spojuje psychology, psychiatry, zdravotní sestry-terapeutky a sociální pracovnici do jednoho týmu, který pomáhá klientům při aktivním řešení jejich problémů. Používané metody jsou především krizová intervence, individuální a skupinová psychoterapie, relaxační techniky a jiná práce s tělem, farmakoterapie.

Obecný popis a základní poskytované služby

Krizové centrum RIAPS poskytuje krizovou intervenci a psychologickou podporu. Tým centra tvoří zkušení krizoví interventi z řad psychologů, psychiatrů a středního zdravotnického personálu. Pracujeme s plnoletými klienty (osoby mladší 18 let mohou v krizové situaci kontaktovat Dětské krizové centrum na tel. 241 480 511), kterým poskytujeme pomoc v krizových situacích a v situacích, které nejsou aktuálně schopni zvládat vlastními silami (podrobněji viz níže). V práci využíváme zejména techniky krizové intervence, skupinové a individuální psychoterapie, relaxační techniky, práci s tělem a doplňkově i farmakoterapie. Hlavní náplní naší práce je krizová intervence s cílem stabilizace aktuálně vzniklé situace a posílení individuální kompetence klienta k hledání případného dalšího řešení. Z tohoto důvodu je naše péče krátkodobá a nenahrazuje systematickou ambulantní psychoterapeutickou ani psychiatrickou péči. Péči poskytujeme i  odborné veřejnosti z řad zdravotníků a pracovníků pomáhajících profesí.

Naše služby jsou určeny

 • lidem vyrovnávajícím se se ztrátou blízké osoby
 • lidem vystaveným závažným událostem – obětem trestných činů, hromadných neštěstí aj.
 • lidem s akutním rozvojem úzkostných či depresivních potíží
 • lidem, kteří řeší akutní partnerské či osobní problémy
 • lidem s akutním zhoršením stávající psychické poruchy
 • lidem s rozvíjejícími se příznaky duševní poruchy, kterým zajišťujeme prvotní péči a kontakty na následnou péči

Pomoc poskytujeme formou

 • nepřetržité pohotovostní služby
 • ambulantních konzultací, na které je možné se předem objednat
 • pobytu na lůžkovém oddělení krizového centra v délce až 5 dnů, nebo docházením do denního stacionáře rovněž v délce až 5 dnů /o hospitalizaci či DS rozhoduje výhradně lékař KC RIAPS/

Ceník poskytovaných služeb

 • služby jsou hrazeny zákonným zdravotním pojištěním
 • pohotovostní poplatek 90,- Kč se hradí ve všední dny od 17:00 do 7:00, o víkendech a svátcích

Oblast působnosti pracoviště dle registrace

 • odborná zdravotnická péče

Neposkytujeme

 • neposkytujeme zástup při nepřítomnosti lékaře v psychiatrické ambulanci
 • nevystavujeme recepty klientům jiných psychiatrických ambulancí
 • neposkytujeme léčbu závislostí na psychoaktivních látkách
 • neposkytujeme telefonickou krizovou intervenci a internetové poradenství – v případě zájmu o tuto službu je možné se obrátit na Pražskou linku důvěry - 222 580 697
 • neposkytujeme pobytové sociální služby

 

Název pracovištěKrizové centrum Riaps
Adresa pracoviště Chelčického 39, 130 00 - Praha 3 - MAPA
Vedoucí PhDr. Kamila Jiřištová
Telefon 222 586 768
Email kamila.jiristova@csspraha.cz
  riaps@csspraha.cz
Vrchní sestra Štěpánka Machalická
Telefon 222 586 768
Email stepanka.machalicka@csspraha.cz
Telefon pro objednání 222 586 768

Provozní doba pracoviště

Služba je poskytována NON STOP