top of page
Centrum sociálních služeb Praha > Služby > Městské ubytovny
Image by Marcus Loke

MĚSTSKÉ UBYTOVNY

Nacházíte se v nevyhovující bytové situaci nebo nemáte kde bydlet?

Městská ubytovna (dále jen "MUb") je ubytovací zařízení pro osoby, které jsou bez domova nebo jsou ohroženy ztrátou bydlení a pobytem na ulici jsou zranitelné z důvodu svého věku či zdravotního stavu. MUb jsou zřizovány hlavním městem Prahou pod koordinací Centra sociálních služeb Praha ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb. 

☏ +420 603 403 821
✎ mub@csspraha.cz

 

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

​Základní funkce

  • Ubytování na základě smlouvy o ubytování na 1 rok s možným prodloužením. 

  • Možná spolupráce se sociálními pracovníky, kteří na MUb působí a nabízí podporu ve stabilizaci sociálně nepříznivé situace a zajištění následného standardního bydlení.

Cílová skupina / klientela

Cílovou skupinou MUb jsou dospělé osoby dlouhodobě pobývající v Praze v sociálně nepříznivé situaci, které jsou v bytové nouzi a jsou ohroženy riziky spojenými s životem bez přístřeší.

 

Při výběru zájemců o ubytování jsou zohledněna tato kritéria: 

  • věk

  • zdravotní obtíže či omezení

  • bytová situace / nouze a její akutnost

  • příjem do čtyřnásobku životního minima

  • ochota aktivně řešit svou nepříznivou situaci

Petr Řeháček

vedoucí oddělení

603 403 821

pavel.rehacek@csspraha.cz

Michaela Mácová

koordinátorka MUb
732 409 785
michaela.macova@csspraha.cz

Mgr. Simona Šimíčková

asistentka oddělení

731 119 718

simona.simickova@csspraha.cz

Mgr. Hana Zahajská, DiS.

koordinátorka MUb

605 351 332

hana.zahajska@csspraha.cz

bottom of page